Nejděsivější místa: Býčí skála plná mýtů a nevyjasněných nálezů

Obraz rituálního pohřbu vytvořil Zdeněk Burian
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Neskutečné archeologické nálezy, které v Býčí skále objevil Jindřich Wankel, dodnes budí mnoho otázek historiků, záhadologů a lovců paranormálních jevů. Děsivé pohřebiště čtyř desítek lidí je stále nevyjasněno a druhý největší jeskynní komplex v Čechách je tak opředen mýty a záhadnými úkazy, které děsí nejednoho dobrodruha. 

Od nepaměti je vstupní brána do jeskyně navštěvována jako poutní místo. Samotná jeskyně je dokonce nalezištěm nejstarší nástěnné malby na našem území. Do povědomí široké veřejnosti však Býčí skála vstoupila až díky nálezům Jindřicha Wankela z konce 19. století.

Ten objevil pozůstatky sídliště z dob paleolitu (starší doba kamenná) a obrovské množství cenných artefaktů. Objev nejcennější však dodnes nenechá v klidu seriózního historika ani laického záhadologa. Místo plné záhad totiž pořád má co nabídnout. 

Jedna z předpokládaných teorií názvu jeskyně v Moravském krasu vychází z unikátního nálezu bronzové sošky býčka. Objev učinili bratranci Felklové v roce 1869. Problém je v tom, že se tak jeskyni říká od nepaměti. Historici vznik názvu přisuzují býčímu kultu, který vyznávaly pravěké kmeny. 

Legendy nebo realita?

Je mnoho bájí a legend, které se vážou k Býčí skále. Citlivější lidé popisují mrazivou atmosféru místa a někteří hovoří o tom, že tam dokonce straší. Údajně skála sloužila jako pohanský chrám a dodnes je prý slyšet zpěv jejich písní. Lidové legendy vypráví několik příběhů, které je nutné brát s nadhledem. Ale co když je na nich něco pravdy?

Jedna z nich popisuje, jak se zde kdysi jedno početné procesí ztratilo. Od té doby je v jeskyni občas slyšet pláč, řev a vidět plápolající světlo od ohně. Rozlehlá jeskyně podobně depresivní a strašidelné atmosféře nahrává, i díky opravdovým archeologickým nálezům. Fakt, že se v tomto místě dělo mnoho strašného, je v Býčí skále zcela jistě cítit. Mnoho mrtvých zde našlo svůj konec. Jak?

Halštatský pohřeb 

Pravděpodobně nejznámější a záhadami nejvíce opředený je nález velkého pohřebiště ze starší doby kamenné. Jindřích Wankel prováděl první důkladný archeologický průzkum, jehož výsledek dodnes nemá v naší krajině obdoby. Našel zde bronzové zbraně i zbroj, nádoby a kování vozů, bronzové a zlaté šperky, nástroje i zbraně ze železa, tisíce skleněných a jantarových perel, spálené obilí, keramické nádoby, ale hlavně ostatky čtyřiceti lidských těl a kosti několika zvířat. 

Jeden z dalších velmi významných objevů je na svoji dobu zcela unikátní - dílna na zpracování kovu. Ta je vytvořena jako přirozená součást svatyně, protože kování bylo pokládáno za náboženský proces. 

Tento záhadný objev sám Wankel uzavřel s tím, že jde o rituální pohřeb velmože s "odpovídajícím" počtem ženských obětí. To, že jejich smrt byla krutá a bolestivá, lze vyčíst z rozmístění končetin a hlav, které byly oddělené od zbytků nalezených těl. Tento krvavý rituál časem získával konkurenční teorie. Jedna hovoří o karavaně kupců, která se schovala před špatným počasím a všichni byli zavaleni sesunutými kameny ze skály. Další hovoří o možném výbuchu, který následně rozmetal těla po útrobách skály. 

Nejpravděpodobnější verze je velmi blízko té, s kterou přišel samotný Wankel. Býčí skála byla po dlouhá staletí kultovním místem, které přitahovalo pozornost dlouhé řady návštěvníků. Postupně se zde stalo významné obětiště pro vzácné předměty ze vzdálených krajů, ale i pro rituální vraždy lidí i zvířat.

Jaká je ale přesná verze, je dnes velmi těžké určit. Nacisté naleziště za druhé světové války zásadně poškodili podzemní továrnou na výrobu součástek leteckých motorů. Archeologové tedy mají při hledání pravdy o záhadách Býčí skály o hodně těžší podmínky. Uvidíme, jestli se v budoucnu nedočkáme dalšího zásadního objevu...

 


Životní styl

Hobby