Nevylévejte tuky do odpadu. Zaděláváte na ošklivé patálie

Fritéza potřebuje čas od času vyčistit. Ale kam s olejem?
Zobrazit fotogalerii (4)
 

Olej ze smažení je dobré odevzdat ve sběrných dvorech. Další možností je využít popelnice na potravinářské oleje. Méně ekologickou variantou je vyhodit tuk do směsného odpadu. Proč? Protože tuky a oleje vylité do záchodu či umyvadla zanáší kanalizaci.

V Praze funguje 20 sběrných dvorů. V každém z nich je od loňského prosince možné zdarma odevzdat tuky z kuchyně. Za rok do nich lidé přinesli 4,6 tuny potravinářských tuků a olejů. Tuky je nutné zbavit zbytků jídla a poté je donést do sběrny v uzavřené plastové nádobě jako například v PET lahvi.

Dá se znovu použít

Tuk vyhozený do směsného odpadu by měl být v uzavřené nádobě také, aby neznečišťoval popelnice a jejich okolí. Odevzdané použité oleje a tuky jsou po vyčištění používané jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Při výrobě mohou nahrazovat některé ropné produkty, dále slouží jako náhražka ropných maziv.

Důvodem, proč oleje nevlévat do kanalizace, je to, že olej v potrubí ztuhne a snižuje průtočnost. V krajním případě může způsobit i ucpání. Takovou situaci řešili letos v září v centru Londýna, kde hrouda tuku ucpala kanalizační stoku. Usazeninu o hmotnosti zhruba 130 tun tvořily kromě ztvrdlého tuku také pleny a kuchyňské utěrky.

Do kanalizace nepatří tuk, biologický odpad, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. "Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod," potvrdil mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek.

Pražané a pitná voda: Jeden z nejdelších tunelů světa, kvalita a chuť i milion osprchování denně. Více čtěte zde.

Hobby