Nevylévejte tuky do odpadu. Zaděláváte na ošklivé patálie

Fritéza potřebuje čas od času vyčistit. Ale kam s olejem?
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Olej ze smažení je dobré odevzdat ve sběrných dvorech. Další možností je využít popelnice na potravinářské oleje. Méně ekologickou variantou je vyhodit tuk do směsného odpadu. Proč? Protože tuky a oleje vylité do záchodu či umyvadla zanáší kanalizaci.

V Praze funguje 20 sběrných dvorů. V každém z nich je od loňského prosince možné zdarma odevzdat tuky z kuchyně. Za rok do nich lidé přinesli 4,6 tuny potravinářských tuků a olejů. Tuky je nutné zbavit zbytků jídla a poté je donést do sběrny v uzavřené plastové nádobě jako například v PET lahvi.

Dá se znovu použít

Tuk vyhozený do směsného odpadu by měl být v uzavřené nádobě také, aby neznečišťoval popelnice a jejich okolí. Odevzdané použité oleje a tuky jsou po vyčištění používané jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Při výrobě mohou nahrazovat některé ropné produkty, dále slouží jako náhražka ropných maziv.

Důvodem, proč oleje nevlévat do kanalizace, je to, že olej v potrubí ztuhne a snižuje průtočnost. V krajním případě může způsobit i ucpání. Takovou situaci řešili letos v září v centru Londýna, kde hrouda tuku ucpala kanalizační stoku. Usazeninu o hmotnosti zhruba 130 tun tvořily kromě ztvrdlého tuku také pleny a kuchyňské utěrky.

Do kanalizace nepatří tuk, biologický odpad, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. "Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod," potvrdil mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek.

Pražané a pitná voda: Jeden z nejdelších tunelů světa, kvalita a chuť i milion osprchování denně. Více čtěte zde.