Nový Jáchymov je nejen pro houbaře rájem uprostřed hlubokých křivoklátských lesů

Krásná příroda, klid, relax. Co více si můžete přát? Mrkněte se do fotogalerie, jak krásně v této obci je
Zobrazit fotogalerii (11)
 

Zhruba patnáct kilometrů od Berouna najdete malý ráj na zemi. Jmenuje se Nový Jáchymov. Obec se sedmi stovkami obyvatel jako by přesně zapadala do okolní krajiny. Habrový potok, na kterém vznikla kaskáda třech rybníků, kolem dokola lesy CHKO Křivoklátsko. Prostě splněný sen každého, kdo touží po klidu a odpočinku.  

Vzhledem k tomu, že je obec posazena do CHKO Křivoklátsko, je doslova rájem pro milovníky přírody. Habrový potok a jeho tři kaskády jsou ideálním místem pro sportovní rybáře, okolní hluboké lesy zase uspokojí i nejnáročnější houbaře. Jde o biosférickou rezervaci UNESCO, takže pojem životní prostředí tu rozhodně není jen prázdnou frází. Na druhou stranu vzdálenost patnácti kilometrů do Berouna není nijak závratná. "Odstřižení" od světa tu tedy nehrozí.

Obec patří mezi nejmladší sídla v okrese, byla založena v roce 1810. Podnět k jejímu vzniku dala výstavba železářského podniku s vysokými pecemi, slévárnou a pomocnými provozy, jejichž zakladatelem byl Jáchym Egon Fürstenberk, majitel křivoklátského panství. To přešlo do majetku Fürstenberků v roce 1731, což na Krušné Hoře znamenalo počátek velkého rozmachu těžby a zahájení dobývání hlubších ložisek železné rudy. V roce 1772 byla na ložisku založena první dědičná štola (pozdější štola Josef).

Kolem roku 1830 založil František Spal slavnou hutnickou kapelu, později povýšenou na knížecí fürstenberskou. V době největší slávy zde působil také zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš.

Spousta rodin odešla

V roce 1810 bylo započato se stavbou tzv. "Schichthausu". Vzápětí začala výstavba celého hutního komplexu. Dodnes se v Novém Jáchymově zachovaly kříže, náhrobky a ohrádky hrobů na lesním hřbitově, který na přelomu třicátých let 19. století založil František Nittinger. Spolu se vznikem hutí se současně rodila i obec. Její první název zněl "Joachimstahl" na pamět Joachiama Egona Fürstenberka. Později pro odlišení od Jáchymova v Krušných horách byla obec přejmenována na dnešní Nový Jáchymov.

V době rozmachu důlního a hutního podnikání rozkvétal také společenský život v obci. V roce 1828 byla zřízena stálá škola. V obci se rovněž nacházela továrna na smaltované litinové nádobí, založené bratry Bartelmusovými. Po zániku železářského podniku v roce 1889 ochabl společenský život a z Nového Jáchymova odešla řada rodin. Nikdy zde nevznikly zemědělské usedlosti.

Zlomem bylo zastavení dolování

Novodobá historie obce začíná po celých dvaceti letech sloučením České montánní společnosti s Pražskou železářskou společností a obnovením těžební činnosti na Krušné Hoře. V roce 1915 byla zahájena doprava rudy dokončenou visutou samospádovou lanovou dráhou do Králova Dvora (délka 6 971 m), v březnu roku 1918 byla zakončena výstavba venkovního elektrického vedení z Králova Dvora s místní strojovnou, rozvodnou a trafostanicí.

I v období 2. světové války byl život v obci spojen s těžební činností. Krušnohorští havíři zajišťovali pro destrukční činnost odbojových skupin trhaviny, rozbušky a zápalné šňůry. Významným obdobím pro rozvoj obce byla modernizace dolu Krušná Hora, doprovázená nárůstem nových pracovních sil – horníků. Počet obyvatel se zvýšil na sedm stovek. 

Došlo k celkovému oživení společenského a kulturního života. Počátkem šedesátých let byla v obci postavena nová škola a vybudován vodovod. Zásadním zlomem v historii pak bylo v roce 1967 úplné zastavení těžební činnosti z důvodu neefektivního zpracování železné rudy. Následně došlo ke kompletní likvidaci důlního provozu.

Pohoda, klid a úžasná příroda

V sedmdesátých letech byla vybudována řada větších i menších staveb vesměs dobrovolnou svépomocnou prací aktivních občanů. Postupně byla vybudována přístavba školy pro školní družinu, rekonstruováno veřejné osvětlení, vybudována požární zbrojnice, šatny na fotbalovém hřišti, přírodní kluziště a tenisové kurty.

Po roce 1989 byly opraveny fasády všech obecních budov, opraveny některé místní komunikace asfaltovým povrchem, bylo rozšířeno a rekonstruováno veřejné osvětlení a vybudováno dětské hřiště. Život zde je pohodový. Málokdy se stane, že místní něco rozhodí. Pro všechny neustále se stresující "městské" lidi asi něco neskutečného. Do Nového Jáchymova se vždycky rádi vrátíme a vedení obce také děkujeme za spolupráci. 

Do lesa nejen na houby: Plasty, baterie či brašna s dopisy, příroda s tím zápasí i tisíce let. Více čtěte zde.