Zákaz rozdělávání ohňů v lesích, použít nesmíte ani připravenou vodu

Hasiči mají pohotovost, stačí jen chvilka nepozornosti
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Ve středních Čechách je ode dneška zakázáno rozdělávat oheň v lesích a na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů. Omezení platí do odvolání aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Stejné opatření přijala i Praha.

Za riziková místa se považují lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů, lesoparky, parky, zahrady, sklady sena a slámy do vzdálenosti 50 metrů nebo zemědělské plochy, které by se mohly vznítit. Kromě rozdělávání ohně je zakázáno i kouření, používání pyrotechniky, lampionů či jízda parních lokomotiv.

Porušení se trestá

Zároveň se nesmí voda ze zdroje pro hašení požárů spotřebovávat k jiným účelům než k hašení. Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!  

Meteorologové dnes uvedli, že kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku vzrostlo nebezpečí požárů. Vysoké riziko je v Praze, ve středních Čechách, Ústeckém kraji a na Českolipsku. Lidé by neměli v přírodě rozdělávat oheň či vypalovat trávu, mají se řídit místními vyhláškami a vydanými zákazy.

Zakázáno je:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • používání zábavní pyrotechniky,
  • jízda parní lokomotivy,
  • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
  • povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
  • vypouštění „lampionů štěstí“,
  • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Největší požáry: V Mochově shořelo sto milionů, jinde i čtvrt miliardy. Čtěte zde.

Hobby