Vysoká škola: Nutnost, nebo zbytečnost dnešní doby? A dokáži uživit rodinu i bez vejšky?

Je v dnešní době skutečně vysoká škola klíčem k lepšímu životu?
Zobrazit fotogalerii (5)
26.07.2018 - 13:00   |  

Za dob minulých bylo zvykem vystudovat základní školu a začít se živit sám. Ti chytřejší při práci vystudovali střední školu, vysokoškoláci byli diamanty mezi mladými. Postupem doby se ale zvyšovalo procento studujících na vysokých školách. A proč? Protože nároky na různé vyšší funkce se zvyšují a zvyšují a zkrátka, někdo to dělat musí… Jak je to teď? A co bude důsledkem tohohle posunu?

Samozřejmě, že doba jde dopředu. V minulosti člověk i bez školy získal praxi, léta dřel, aby postupně jeho práce byla lépe a lépe hodnocená a on bez problémů uživil sebe i svoji rodinu. Zkrátka, člověk se stal mistrem ve svém oboru. A nepotřeboval k tomu ani výuční list. Ale na druhou stranu, i tenkrát platilo, že čím vyšší vzdělání, tím lepší pracovní umístění. Také ovšem platilo, že pracovní místo bylo po dokončení studií zaručeno všem.

Ze statistik vyplývá, že zatímco v roce 2001 studovalo na vysokých školách 203 450 studentů, v roce 2017 to bylo již 299 054 studentů. Ještě vyšším tempem ale roste procento studentů s cizím státním občanstvím. Zatímco v roce 2001 jich bylo 8 772, v roce 2017 už 43 831.

Zvyšování nároků

Stalo se bohužel takovým nešvarem, že odněkud přišlo nařízení, že pan mistr musí mít maturitu. A už to začalo. Pan mistr s maturitou, dělník s výučním listem a mladý hoch se základní školou začíná být ztracen. Nakonec si onen hoch nevydělal ani na slanou vodu, zaevidoval se na úřadu práce, kde v tichosti pobíral podporu v nezaměstnanosti a čas od času vzal zavděk brigádou v supermarketu, aby alespoň částečně přispěl své mamince na živobytí.

Nastane zlom? A kdy?

Co si budeme povídat. Ať se bavíme o vývoji národního hospodářství, o vývoji člověka jako takového, nebo právě o vývoji trendu vzdělávání mladistvých, všechno a vždy funguje na jednoduchém principu „nahoru a dolů“. I proto se v posledních měsících či letech dostáváme do stadia, kdy sice máme nejvyšší procento vysokoškoláků v historii, ale nemá nám kdo opravit rozbitou pračku, vybílit pokoj, když to sami nestíháme, nebo vyměnit tlumiče v autě. A tady se zase dostáváme do té situace, ve které by náš modelový chlapec, pojmenujme si ho třeba Karel, byl nejšťastnější na světě, protože by vylezl ze základní školy a bez problémů si vydělal na spokojený život.

Nudné inzeráty o ničem: Firmy neumějí oslovit mladé zaměstnance. Co si žádá nastupující generace? Více čtěte: ZDE.

I zaměstnavatelé tlačí na vyšší vzdělání

Bohužel, v současnosti je stále ještě velké procento lidí, kteří se snaží studovat na vyšší vzdělání, protože mají pocit, že si lépe vydělají někde v kanceláři než rukama. Je to vinou lenosti, ale i vinou nastavení systému. Ostatně, otevřme noviny a najděme si rubriku NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Najdeme tam více než tři inzeráty, ve kterých by nebyla věta: „Požadujeme ukončené SŠ vzdělání“? Těžko…

Ten zlom přijít musí. Bohužel je ale otázkou, jak dlouho to bude trvat. Letos již máme po přijímacích zkouškách na střední školy, což znamená, že i těch málo mladých lidí, kteří se přihlásili na obory, které nám budou zpříjemňovat a usnadňovat běžné životy, vylezou ze škol bez praxe nejdříve za tři roky.

Skutečně je potřeba vysoká škola?

Otázka, zda je tedy vysoká škola potřebná k tomu, aby člověk slušně uživil svou rodinu, nemá jasnou odpověď. Z jedné stránky stále platí, že bez vzdělání se člověk k vyššímu místu, které je logicky lépe ohodnocené, nedostane. Na druhou stranu ale i mzdy za vykonávání řemesel rychle stoupají, protože zkrátka klempíře, holiče, kadeřníky, automechaniky či třeba zedníky budeme potřebovat vždycky.

Jak hudba Vladimíra Franze dovedla mladého krásného zhýralce až k záhubě. Více čtěte: ZDE.