Zajímavé řešení: Víte, že se dá pitná voda měřit tak, aby se zabránilo ztrátám?

Jak zabránit plýtvání vody?
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Kolín spustil projekt chytrého měření pitné vody. Systém má pomoci včas odhalovat havárie a zabránit ztrátě pitné vody. Město do projektu zapojilo budovy úřadu a příspěvkových organizací. Jak to vlastně funguje a co to může ve finále znamenat?

Odběrná místa byla osazena chytrými vodoměry. Podstata chytrého měření spočívá v přenosu dat z vodoměrů v reálném čase do informačního systému. Vodoměr v pravidelném intervalu 16 sekund zaznamenává stav objemu pitné vody a ostatní informace o odběrném místě, jako například o maximálním a minimálním průtoku nebo zavzdušnění potrubí. Následně se data odesílají a automaticky zpracovávají.

"V případě, že systém odhalí nestandardní průběh spotřeby vody, například havárie s únikem vody či jinou mimořádnou událost, odesílá automaticky upozornění správci objektu a centrálnímu dispečinku," řekl místostarosta Kolína Tomáš Růžička.

Příští rok se bude projekt vyhodnocovat. Podle Růžičky má do budoucna výborné předpoklady i pro další účastníky, jako jsou majitelé budov nebo podnikatelé.

Žádné měření uvnitř

Cílem projektu je rychlé a včasné řešení problémů u konkrétních odběrných míst, například bezprostřední odhalení úniku pitné vody nebo třeba protékání vody na toaletách.

Kromě budov městského úřadu jsou do měření zapojené také školy, školky, knihovna nebo dům dětí a mládeže. Vodohospodářské sdružení Kolín, se kterým město na projektu spolupracuje, osadilo v rámci pilotního projektu dalších více než 200 chytrých vodoměrů do lokality s bytovými i rodinnými domy. "Kromě již zmiňovaných výhod je další předností těchto vodoměrů jejich odečítání. Odečítání se provádí elektronicky, dálkově. Odpadá nutnost přítomnosti majitele nemovitosti při odečtu a nedochází k jejich chybám. Nezasahuje se do soukromí konečných odběratelů," uvedl Růžička.