Babiš loví, kde se dá. Nejprve sbíral voliče ODS, nyní míří hodně doleva. Ustojí to hnutí ANO?

Andrej Babiš během své politické kariéry prokázal, že nemá problém slíbit cokoli. Na co se mohou těšit voliči z levicového spektra?
  |   názor

Stovky tisíc voličů nemají ve Sněmovně své zastoupení, jejich hlasy pro ČSSD nebo KSČM propadly. Naštěstí je tu Andrej Babiš, který má v pozici nejsilnějšího opozičního vůdce v rukou všechny trumfy, aby nabídnul péči i zastání, naslouchal jim a hájil před politikou nové vlády jejich potřeby i zájmy. Ustojí to jeho hnutí, které se doteď neprofilovalo jako jasně levicové a mnozí jeho poslanci inklinují spíše ke středu? Nebude původní volič ANO zmaten nabídkou neomezených sociálních jistot či zdaňováním bohatých? 

Andrej Babiš vyhlásil nákupem luxusního obytného vozu útok na opuštěné voliče. Těch je s ohledem na výsledky říjnových voleb opravdu mnoho a mohou mít do budoucna velkou sílu.

Šéf hnutí ANO a jeho tým se v tomto ohledu chovají pragmaticky i vizionářsky. A tak jen co Babiš vysednul z křesla premiéra, naskočil na cestu, díky níž hodlá co nejdříve opět překlopit volební výsledky ve svůj prospěch. Politolog Jan Charvát není takovým krokem překvapen a má i celkem jasný výhled, jak se to bude expremiérovi dařit a co mu to přinese. 

Logický krok

Když ANO začínalo svou kariéru, obrátilo se na voliče ODS a pravice obecně, a využilo jejich nespokojenost ve svůj prospěch. Když se později ukázalo, že směřování ANO není úplně takové, co si pravice představuje, a došlo k odlivu těchto příznivců, otočilo se ANO nalevo. Tam pobralo, co mohlo, a teď v tom jen hodlá pokračovat a posbírat zbytek.“ Jak to udělá?

Jan Charvát, politolog
- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku
- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Hnutí ANO je od svého vzniku vedeno jako politický subjekt. Mnohem častěji je ale v kuloárech a mediálních kruzích označováno za dobře promyšlený marketingový projekt, kterému šéfují ti nejlepší profesionálové z oboru. Politolog Jan Charvát k tomu doplňuje: „Z pohledu marketingového, pragmatického a také z pohledu, že Andrej Babiš tvrdí, že levice ani pravice už neexistují, je to logický krok. Já si nemyslím, vidím to spíše naopak. Z dlouhodobého pohledu bude spíše záležet na tom, jak se podaří nebo nepodaří sociální demokracii přitáhnout část voličů zpět. Je otázkou, co udělají voliči komunistů, ale ti již zřejmě částečně přešli k SPD, anebo již reálně k ANO.“

Zajímaví lidé jsou z ANO pryč

Může takový posun přinést hnutí ANO, potažmo Andreji Babišovi, zásadní profit? Opravdu potřebuje hlasy komunistických příznivců, kteří stále touží po ideologii? Stojí mu za to i ústupky a sliby, které jdou významně i proti jeho osobním byznysovým zájmům, pro sociálně-demokraticky smýšlející občany? „Jestli to vše přinese Andreji Babišovi nějaký zisk, si jistý nejsem,“ hodnotí situaci politolog a upozorňuje na možnost, že takové otevřené naklonění doleva může vytvořit pnutí uvnitř strany. „Někteří z členů by dokonce mohli odejít, ale myslím, že dnes jsou v ANO asi už jen ti, kteří chápou, jak to v hnutí funguje a jsou schopni to zkousnout. Původně ANO nasálo lidi různého druhu, včetně velmi zajímavých lidí, ale ti - z mého pohledu nejzajímavější - stranu postupem času opustili. Dnes už jsou v ní primárně pragmatici, kteří si možná budou stěžovat, ale nebude je to motivovat k tomu, aby stranu opustili. Takže jednoduše řečeno - určitá část ANO možná bude mít s příklonem úplně nalevo potíž. Ale hnutí drží ve svých rukách poměrně pevně Andrej Babiš. A tak to nebude nijak fatální problém, jaký by to mohl být u jakékoli jiné strany.“

Co řekne volič? 

Zda si změny nebo nenápadné propagace určitých levicových myšlenek všimnou současní voliči ANO, kteří tvoří tvrdé jádro příznivců populistické politiky Andreje Babiše, se můžeme prozatím spíše domnívat. V posledních volbách jsme se mohli přesvědčit, že jich zůstává k předsedovi hnutí nakloněno přibližně přes 20 % a toto číslo se nemění ani v různých průzkumech.

Naopak, často bývá i o několik procentních bodů vyšší. Volič Babišovy rétoriky totiž příliš neposlouchá obsah, co říká, ale spíše reaguje na způsob, jakým to říká. A toho si je bývalý premiér velmi dobře vědom a ze svého politického stylu jistě nikam významně uhýbat nebude. 

KAM DÁL: Nešťastné šetření Fialovy vlády: Veřejný sektor je plný podržtašek, odnesou to ale policisté či učitelé. Řešení je v propouštění.


Životní styl

Hobby