V Dubči a Běchovicích vyrostou nové lesy. Kdy se začne sázet?

Dva nové lesy vyrostou v Praze.
  |  

Zcela běžně čteme hlavně o tom, kde všude se v Praze zase staví. Proto je rozhodně potěšující zpráva, že se zde bude také sázet, a to dva nové lesy. Vyrůst by měly v Dubči a v Běchovicích. 

Nové lesy v Dubči a Běchovicích 

Les již v Běchovicích vyrůstá, a to na Blatově. Nová lesní zeleň a luční porosty budou vznikat i v následujících letech. V roce 2015 by měl vzniknout Les Robotka na ploše zhruba 22 ha. Les se bude rozkládat jihozápadním směrem od přírodní památky Lítožnice na dubečském katastru.

 

Lesy mají sloužit jako odhlučnění

Na východním okraji Běchovic by se měly střídat malé lesíky a luka, a to jižně od ulice Českobrodská. Projekt se nazývá Les V Panenkách a měl by vyrůst na ploše zhruba 30 ha, a to v roce 2016. Nutno ovšem doplnit, že kolem lesů se plánuje další zástavba a že mají také sloužit pro odhlučnění přeložky silnice I/12, která by měla odlehčit Českobrodské a s jejímž budováním se počítá po roce 2017.  

 

Sází se dub a borovice

Od roku 2004 až do konce roku 2013 vysázely Lesy hl. m. Prahy na celkové zalesňované ploše 135,2 hektaru 1 100 960 sazenic nových stromů. Výsledný poměr jehličnatých a listnatých dřevin při výsadbách respektoval původní přirozenou skladbu lesních porostů pražské oblasti. Zatímco jehličnaté stromy tvořily 19 procent vysazovaných dřevin, listnaté představovaly celých 81 procent. V uplynulém desetiletí se nejčastěji vysazoval dub zimní, z jehličnatých dřevin pak byla nejvíce vysazována borovice lesní.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru