Benešovský potok se navrací k přírodě

Cílem je vytvoření členitého koryta toku Benešovského potoka
  |  

Od února 2015 probíhá revitalizace Benešovského potoka v lokalitě Sladovka. Projekt se již chýlí k závěru a na jaře mají být instalovány lávky pro pěší.

Došlo k obnovení meandrů, výstavbě tůňky a ochranné protipovodňové zemní hrázky, odvodnění požární nádrže, kácení a výsadbě zeleně.

Projekt obnovy krajiny

Opatření mají zajistit retenci vody v krajině a vytvořit vhodné prostředí pro floru a faunu.  Návrh byl proveden podle zásad pro revitalizaci  Agentury ochrany přírody a krajiny. Investorem je  Povodí Vltavy, s.p., jehož projekt podpořil Státní fond životního prostředí. Stavba bude ukončena v říjnu 2015.

Na nové lávky si počkáme

Projekt je realizován částečně na pozemcích města Benešov, které by rádo instalovalo nové lávky. Bohužel s tím však nesouhlasí současní majitelé a tak město jedná o odkoupení pozemků. Ke stavbě lávek snad dojde na jaře 2016.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru