Na Praze-západ a Berounsku zakázali odběr povrchových vod. Kde musí šetřit i vodou z kohoutku?

13.08.2015 - 15:41   |  

Situace na vodních tocích je natolik krizová, že města musela přistoupit k opatřením. Ta znamenají pro občany nepříjemná omezení, řekám snad pomohou.

Snaha zlepšit situaci, kdy vodní toky vykazují extrémně nízké průtoky, znamená, že povrchovou vodu nesmí odebírat celá Praha-západ a ode dneška i Berounsko. Městské úřady obcí s rozšířenou působností Berouna a Černošic zakázaly využívat vodu z řek i studní na závlahu zahrad, hřišť či mytí aut.

Vzhledem k suchu, které v posledních týdnech panuje, platí tyto zákazy do odvolání.

Ani vodovod neskýtá jistotu

Způsobem, jak během zákazu vodu nahradit, může být užívání té vodovodní. V některých obcích proto již vydali upozornění, aby občané k účelům závlahy zahrad a napouštění bazénů, vodu z potrubí nevyužívali. V případě nedodržení jsou pochopitelně dopady horší, jelikož odstávku pitné vody přímo pocítí celá obec.

S podobným prohlášením proto již přišla firma Aquaconsult v Hlásné Třebáni. Totéž platí pro Bubovice, které jsou napojeny k jednomu z největších českých dodavatelů Vodovodům a kanalizacím Beroun.

Berounský dodavatel: Situace je dobrá. Pouze satelity mají extrémní spotřebu

Společnost VaK Beroun vydala prohlášení, v němž situaci v obcích celkově zhodnotila jako uspokojivou. „Celkový nárůst spotřeb pitné vody se pohybuje kolem 35 % oproti průměrnému odběru. Výjimkou jsou zejména menší obce se zástavbou satelitního charakteru, kde i přes vydaná varování a žádosti o šetření vodou nadále spotřebu zvyšují zejména závlahy zahrad. Tam evidujeme až dvojnásobný nárůst spotřeb oproti průměrným odběrům,“ uvedl technický ředitel VaK Beroun Jiří Paul.

Na Berounsku a Hořovicku nevidí zásadní problém. Pouze v obci Otročiněves se muselo přestoupit k náhradnímu zásobování pitnou vodou. „Horší situace je na Praze–západ, kde jsou většinou místní zdroje a rozvoj obcí nebyl úplně v souladu s kapacitami vodohospodářské infrastruktury,“ dodává.