Sociologové si zahrají na Třeštíkovou. V Berouně již začali s dotazováním

Výzkum je jedinečný také tím, že zapojí celé rodiny.
  |  

Ambiciózní sociologický výzkum Proměny české společnosti bude sledovat vybrané rodiny po čtyři roky jejich života. Na rozdíl od zmiňované režisérky si namísto kamery vystačí s dotazníkem.

Proč mladí lidé stále častěji zůstávají bydlet u rodičů? Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání? Jak se z podporovatele tradičních stran stane volič populistů? Tyto a mnohé další otázky bude zajímat autory výzkumu Proměny české společnosti, o který se kvůli jeho rozsahu podělí hned dvě výzkumné společnosti Median a STEM/MARK. Dotazováno bude 5 000 domácností a celkově 12 000 osob.

Velký a přitom nekomerční. Něco takového tu ještě nebylo

Ve zmiňovaném Berouně navštíví výzkumníci vybrané domácnosti mezi 7. a 31. červencem. První vlna výzkumu však proběhne během léta ve všech krajích. Domácnosti jsou vybírány náhodně, tudíž se tazatelům nemůžete sami od sebe přihlásit, ať už by vás k účasti zlákala nekomerčnost výzkumu, který bude využit pro akademické účely nebo sympatická částka kompenzující vám vynaložený čas ve výši od 500 do 1100 Kč.

Výsledky sociologického šetření by měly pomoci například odhalit největší potíže, s nimiž se potýkají matky při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené nebo z druhého pohledu omezující faktory při zakládání rodiny. „Na rozdíl od dřívějších šetření se výzkum Proměny české společnosti zajímá o chování a názory všech členů domácnosti a bude sledovat, jak se situace rodin mění v čase. Díky tomu můžeme zaplnit mezery v současných znalostech o české společnosti a mimo jiné přispět k efektivnějšímu vytváření sociálních politik,“ říká jedna z autorek výzkumu doc. Dana Hamplová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.

Předmětem výzkumu však nebudou pouze závažná témata. „Tematická pestrost šetření umožní zkoumat, jak na domácnosti dopadají velké společenské události, i objasnit překvapivé skutečnosti každodenního života. Víme například, že ženatí muži a vdané ženy žijí déle, ale otázkou je proč,“ doplňuje Hamplová.

Výsledky výzkumu budou každopádně k dispozici českým i zahraničním vědcům, neziskovým organizacím, organům státní správy nebo novinářům. Průběh výzkumu můžete dále sledovat přímo na webových stránkách Proměny české společnosti.