Stavba obchvatu ve Staré Boleslavi se blíží, teď se budou vykupovat pozemky

 

Maximální odsouhlasená cena za výkup pozemků je 411 korun za m2. Ve Staré Boleslavi v blízké budoucnosti postaví obchvat, který by měl odklonit nákladní dopravu a částečně i dopravu osobní.

Středočeský kraj si nechal vypracovat znalecký posudek na ceny pozemků, které bude třeba odkoupit kvůli stavbě obchvatu Staré Boleslavi. Rada kraje v úterý 25. srpna schválila jejich maximální výši.

„Stavba dlouho očekávaného obchvatu Staré Boleslavi je v dohledu, pokud se podaří dohodnout se všemi majiteli na odkupu pozemků bez zbytečných průtahů, mělo by být stavební povolení vydáno do konce tohoto roku,“ řekl hejtman Miloš Petera.

Na katastrálním území Staré Boleslavi se pozemky podle odborného posudku budou vykupovat v maximální výši 411 korun za m2, v katastru Borek nad Labem za 147 korun a ve Lhotě u Dřís za 135 korun za m2Pozemky potřebné pro stavbu, které jsou v majetku obcí, budou na kraj převedeny bezplatně.

Na stávající silnici II/331 projíždějí těžké kamiony a lidé žijící v jejím okolí na obchvat již netrpělivě čekají. Samozřejmě to má negativní vliv i na životní prostředí, a to především díky emisím výfukových plynů, vibrací a hluku.

Kamiony časem budou jezdit po obchvatu

Průtah Starou Boleslaví vede po silnici II/331 ulicemi Mělnická a Okružní a dále v souběhu se silnicí II/610 ulicí Boleslavskou. V tomto úseku, který je problematický zejména kvůli průjezdu nákladních vozidel, se kromě toho nachází celá řada dopravních závad. Silně zatížená je i křižovatka ulic Okružní a Boleslavská.

Silnice II. třídy 331 by měla být po vybudování obchvatu méně frekventovaná.

Po dokončení výstavby bude na přeložku silnice II/331 převedena dopravním opatřením veškerá nákladní doprava a 30 procent osobních vozidel. Trasa obchvatu je navržena jako silnice II. třídy.

Budování obchvatů patří mezi priority současného vedení Středočeského kraje v oblasti dopravy. „Vedle plánovaného obchvatu Staré Boleslavi připravuje kraj také výstavbu obchvatu Lysé nad Labem, kde již byla podepsána smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů, a obchvat Kralup nad Labem, který by měl být součástí propojení dálnice D8 a R7,“ uvedl hejtman Petera.


Životní styl

Zdraví