Budou Brdy příští rok přístupné pro veřejnost?

16.07.2015 - 16:28  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se zasadí o to, aby v půlce příštího roku mohly být vyznačeny turistické stezky v Brdských lesích. Podíváme se díky tomu na místa, která byla nepřístupná i 90 let?

Oblasti vojenského újezdu, které byly běžným občanům zapovězeny dlouhá desetiletí, se dost možná otevřou široké veřejnosti již v příštím roce. V současné chvíli má Agentura ochrany přírody a krajiny ČR k dispozici návrh turistických cest od Klubu českých turistů. Na základě tohoto podnětu dále připraví návrh ve spolupráci s újezdním úřadem a Vojenskými lesy a statky, který bude ještě potřeba do konce roku projednat s okolními obcemi. Pokud tato mnohostranná spolupráce dobře dopadne, mohl by Klub českých turistů vyznačit turistické trasy již v první půli příštího roku.

„Počítáme s tím, že by v první půlce roku 2016 Klub českých turistů mohl vyznačit páteřní trasy, aby byly cesty připraveny na první turistickou sezónu nové CHKO Brdy. Dřívější termín je nereálný, protože zatím není vymezeno posádkové cvičiště, které zůstane v severní části nepřístupné. Není ani jasné, zda a v jakém rozsahu se zpřístupní turisticky atraktivní odlesněné dopadové plochy,“ říká k tomu Bohumil Fišer z AOPK ČR. Odlesněné plochy, o nichž hovoří, tvoří celkově 260 km2 pustiny bez sídel. V určitých oblastech se jedná o místa, které byla veřejnosti nepřístupná dokonce 90 let.

AOPK ČR dále počítá s vybudováním kyvadlové dopravy a sítí záchytných parkovišť umožňující snadnou dostupnost bývalého vojenského újezdu. V případě schválení vládou se tak vojenský újezd změní na Chráněnou krajinnou oblast Brdy, kterou agentura AOPK ČR poté převezme do péče. Momentálně je část vojenského újezdu přístupná o svátcích a víkendech.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru