Český Brod získal nový sběrný dvůr. Kdo do něj může odkládat odpad a kolik?

Do sběrného dvora můžete odkládat pouze vytříděný odpad
 

Sběrné dvory jsou velmi užitečná  místa, kam můžeme odložit nejrůznější odpad. V Českém Brodě a okolí jsou jistě rádi, neboť zde od 1.červencce funguje další takové  místo, tentokrát v Liblicích, který má nahradit sběrný dvůr v Českém Brodě v Palackého ulici. 

Sběrný dvůr se nachází u areálu čističky odpadních vod v Průmyslové ulici. Podařilo se ho vybudovat díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí vě výši 6 197 128 Kč a investici města Český Brod za 1 846 340 Kč. Sběrný dvůr má otevřeno v úterý od 14.00 do 18.00 hodin, středu a pátek od 13.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 16.00 hodin. Dvůr nabízí 14 kontejnerů na nejrůznější druhy odpadů. Odpad by měli lidé vozit již roztříděný, starší lidé však mohou počítat s pomocí zdejšího pracovníka obsluhy.

Lidé sem mohou vozit velkoobjemový odpad, pneumatiky, ledničky, velkoobjemový elektroodpad, bioodpad, železo, nebezpečný odpad apod., běžně tříděné komodity jako plast, papír, sklo a nápojové obaly. Mimo občanů Českého Brodu do něj svůj odpad budou moci uložit občané spádových obcí. Při příjezdu se klienti prokazují občanským průkazem. 

Nábytek, skříně, skříňky musí být demontovány na jednotlivá prkna - zasklená okna musí být přijímána vysklená (zvlášť sklo, dřevěné rámy. Suť a výkopovou zeminu lze do sběrného dvora uložit pouze v omezeném množství 0,5 m3.

Sběrný dvůr v Palackého ulici bude dočasně fungovat pouze pro menší objem odpadů, a jen dva dny v týdnu, ve středu a v pátek od 13 do 17 hodin.