Přichází největší zdražování elektřiny za posledních 5 let. O kolik a za co si připlatíme nejvíc?

S ohledem na budoucí vývoj na energetické burze PXE se zvýšení cen nelze vyhnout, ale díky fixaci je možné si kilowatthodinu podržet několik let ve stejné výši
 

Jak domácnosti, tak firmy se musí smířit s výrazným zvýšením ceny za silovou elektřinu. Změna se dotkne všech, kteří aktuálně nemají tarif u svého dodavatele zafixovaný. Dodavatelé energií ji totiž vlivem prudkého nárůstu cen na energetické burze již nyní nakupují mnohem dráž než před rokem, logicky se to tak dotkne i koncového zákazníka. V důsledku toho půjdou ceny nahoru ve všech odvětvích, od služeb až po výrobu, protože změnu ceny elektřiny budou muset do svých nákladů promítnout všichni.

Jednotlivé firmy dodávající elektrickou energii nebo alternativní dodavatelé elektřiny začnou své zákazníky v následujících týdnech seznamovat s upravenými ceníky svých tarifů. „Nehodláme nechat své zákazníky v nejistotě a bez informací. Řada z nich už zaznamenala, že se blíží zvýšení ceny elektřiny, proto je seznámíme s konkrétními změnami. Náš upravený ceník začal platit od 16. června 2021,“ vysvětluje Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice.

Proč ke zdražení došlo?

Hlavním důvodem zdražení je cena silové elektřiny na burze, kterou směrem vzhůru žene několik aspektů. „Za poslední rok cena vystřelila nahoru. Zatímco v roce 2016 byla na úrovni 30 eur, teď je dvojnásobná. Během května a června dosáhla nákupní cena téměř 70 eur za megawatthodinu. To však neznamená, že celková výše výdajů za elektřinu odběratelům naroste právě v této míře,“ uvádí Michal Kulig.

Cena elektřiny se totiž skládá z několika složek. Velmi významnou částí je cena za distribuci elektřiny a část za silovou elektřinu, která se nyní bude zvyšovat, je menší. Nárůst této neregulované složky, která tvoří kolem 40 % celkového účtu za elektřinu, se tak do celkové ceny za odběr elektřiny promítne zvýšením kolem 10 %.

Zdražování elektřiny znamená, že firmy zaplatí více za věci, které vyrábějí nebo jinak produkují. Logicky se to pak dotkne i koncového zákazníka, zdražovat budou tedy téměř všechny služby a zboží včetně například jídla.

Začaly to emisní povolenky

Akceleraci cen elektřiny odstartovaly zejména výrazně rostoucí ceny emisních povolenek. „Německý Ústavní soud rozhodl, že současný zákon o ochraně klimatu není v souladu s cíli na snižování emisí uhlíku a příliš zatěžuje budoucí generace. To vedlo k diskuzi o dalším zpřísnění aktuálních limitů, které se projevilo právě v rostoucí ceně emisních povolenek,“ vysvětluje Kulig a podrobnější informace přidává v rozhovoru.

Pane Kuligu, má na cenu nějaký vliv vývoj kurzu, tedy euro vs. koruna?
Aktuálně má mírně pozitivní vliv. Pokud je koruna silná, je to při nákupu výhodné. Nicméně v tuto chvíli je růst ceny tak vysoký, že síla koruny je zanedbatelná.

Jak se nárůst cen promítne do ceníků silové elektřiny dodavatelů + info ohledně předzásobení dodavatelů počtem nákupu megawatt atd.?
Většina dodavatelů rozkládá nákup energií do delšího období, aby minimalizovali skokové růsty. Vzhledem k prudkému stoupání však zřejmě bude docházet k nárůstům cen dříve, než původně dodavatelé předpokládali. Aby se nestalo, že zákazníci zůstanou bez elektřiny, je potřeba zajistit budoucí nákup elektřiny na burze energií. Každá společnost musí dobře plánovat množství zákazníků a odhadovat jejich spotřebu. To je hlavní důvod výhodnosti fixovaných produktů. Pokud je jasné, jak dlouho zákazník u svého dodavatele bude, dokáže dodavatel zajistit jednoznačnější cenu. A naopak, pokud je cena vysoko a dodavatelé ji nakoupit musí, aby nehazardovali s dodávkami v budoucnu, tak v případě neočekávané události, kdy prudce spadne spotřeba a začne se snižovat produkce elektřiny, ji mají již nakoupenou.

Kdy ke zdražení dojde?
Průběžně. Některé ceníky dodavatelů pro nové zákazníky se začnou upravovat takřka ihned. U fixovaných smluv až po ukončení smluvního závazku; pokud končí nyní, pak se zdražení projeví hned při obnově nebo sjednání nové fixace. U smluv na dobu neurčitou pravděpodobně průběžně. Dříve či později (v řádech týdnů) zdraží každý dodavatel elektřiny v ČR, někteří již tak částečně učinili. Záleží na dílčích strategiích společností a jejich cílech k naplnění.

Vyplatí se už nyní cenu zafixovat a na jak dlouho?
Rozhodně vyplatí. V tuto chvíli se zdá, že vyjednat dobrý fixovaný produkt má smysl.

Změní se něco u zákazníků, kteří mají už teď zafixováno na několik let dopředu?
U smluv s fixací ceny není důvod, aby docházelo ke změnám. Samozřejmě risk je oboustranný – pokud cena klesá, není tomu tak u fixovaných smluv. U nás se vždy snažíme promítat změnu ceny i směrem dolu.

Dodavatelé energií musí změnu cen svým zákazníkům oznámit. Je možné od smlouvy odstoupit a kdy se to vyplatí udělat?
Při změně ceny je možné od smlouvy odstoupit. Taková změna se vyplatí, pokud máte u svého stávajícího dodavatele nevýhodnou smlouvu nebo nejste spokojeni s jeho službami. My jsme samozřejmě připraveni zákazníkům ohledně jejich produktů poradit – ať už jsou naši zákazníci, nebo ne.

Ceny vyletí skokově, můžeme očekávat nějakou korekci? A jaký je vlastně předpoklad cen ve střednědobém, řekněme zhruba do pěti let a dlouhodobém horizontu, tady se bavme o období do deseti let?
Pokud se oživí ekonomika a zároveň dojde k celkovému odstavení jaderné produkce v Německu, nelze očekávat dramatické propadání cen. Spíše naopak, můžeme se dočkat dalšího skokového zdražení. Nicméně nesmíme zapomenout na to, že může dojít i k politickým rozhodnutím, která způsobí obrácený zvrat. To je však spíše nepravděpodobné vzhledem k důrazu na péči o životní prostředí a snižování emisí se očekává vysoká cena povolenek, která bude udržovat už i tak relativně vysokou cenu elektřiny. Odhad na deset let je věštění z křišťálové koule. Může ho ovlivnit uvažovaný konec uhelných elektráren u nás, a tak vzhledem k trendu zelených opatření lze očekávat nárůst cen energií, jako je tomu nyní.

KAM DÁL: Císař Rudolf II. byl velký podivín. Ďáblem posedlý chlapík s psychickými problémy, jehož rodiče byli blízcí příbuzní.