Rekonstrukce Zámeckého parku v Dolních Počernicích skončí v druhé polovině října

Zámecký park je oblíbeným místem různých slavností
  |  

Zámecký park v Dolních Počernicích je ozdobou této městské části. Nedávno započala revitalizace, která z něj měla udělat ještě přitažlivější místo k trávení volného času. O její podobě jsme se bavili s dlouholetým starostou Dolních Počernic Zbyňkem Richterem.   

Nové cestičky, ale také můstky přes potok

První, čeho si můžeme v parku všimnout, jsou nové cestičky. „V anglické části parku se mění cestní síť do podoby z II. pol. 19. století včetně realizace nových mostků a lávek na vodotečích. Je kompletně zrekonstruovaná zámecká zeď, včetně osazení nových vrat. Přibude nové osvětlení, mobiliář a cvičební prvky pro seniory. V celém prostoru je vysázeno kolem 35 tis. sazenic, jsou provedena i protipvodňová opatření na toku Rokytky, která zámeckým parkem protéká. V místě bývalé zámecké štěpnice, je vytvořen nový veřejný prostor s centrální zatravněnou plochou. Dále je zde umístěno 7 druhů ukázkových zahrad s uměleckými prvky a s výsadbou nových stromů, které bývalou štěpnici připomínají,“ informoval nás starosta Zbyněk Richter.  

 

Zahradnictví nebylo v dobrém stavu

Proměnou prošlo také bývalé zahradnictví. „Provoz zahradnictví byl ukončen výpovědí nájemní smlouvy, kterou naše městská část předala bývalému provozovateli po předchozí vzájemné dohodě. Příčinou tohoto rozhodnutí byl neudržitelný stav pronajímaného pozemku a možnost jeho rekultivace v rámci 13. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1. na hodnotný veřejný prostor, který bude sloužit našim občanům a návštěvníkům Dolních Počernic,“ sdělil nám Zbyněk Richter.

 

Hotovo má být 23. října

Při nedávné návštěvě jsme si mohli všimnout, že revitalizace ještě není skončena, ačkoliv byl původní termín konec září. „Celý projekt byl k 30. září naší městskou částí od dodavatele převzat. Při přejímacím řízení byly specifikovány vady a nedodělky, které budou odstraněny k 23. říjnu 2015. Financování projektu bude uzavřeno k 31. říjnu 2015," uvedl starosta Dolních Počernic.