Hejtman žádá ministra o osvětu pro národní park Křivoklátsko

Kaňon řeky Berounky, skály a suťoviska, stepi i lesy.
 

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera zaslal ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi dopis se žádostí o vyhlášení nového národního parku Křivoklátsko a osvětu mezi místními obyvateli.

 „Území uvažovaného národního parku Křivoklátsko se vyznačuje nízkou mírou narušení lesních porostů činností člověka. Naším cílem je zintenzivnit ochranu území Křivoklátska a zároveň tuto nádhernou lokalitu zatraktivnit v očích českých i zahraničních turistů,“ napsal v dopise ministrovi středočeský hejtman.

Obce vyhlášením parku získají

Jedním z problémů, které brání vyhlášení národního parku (NP) Křivoklátsko je podle Miloše Petery malé pochopení ze strany dotčených obcí a jejich obyvatel. „Závěry z anket, které se mezi občany uskutečnily, jsou nejednoznačné. Vyplývá z nich přes veškeré naše úsilí jen malá informovanost místních lidí o tom, co jim vyhlášení národního parku přinese a do jaké míry je naopak omezí. My se domníváme, že klady, především v otázce ochrany přírody, ale i v ekonomické oblasti, jednoznačně převažují. Zvýšený turistický ruch, regulovaný podle pravidel pohybu v jednotlivých zónách, přinese užitek místním podnikatelům, aniž by ohrožoval cenné lokality. Obce v novém NP si navíc budou moci „sáhnout“ na dotace z příslušných dotačních titulů Evropské unie. Vyhlášení NP na rozloze o cca 90 procent větší, než kolik nyní činí plocha stávajících chráněných území, zamezí nežádoucím aktivitám, které by mohly přírodu na Křivoklátsku poškodit, či dokonce nevratně zničit. Na druhou stranu ale podle našeho návrhu by do I. zóny spadalo jen 30 procent plochy nového NP, přičemž do této zóny logicky připadnou už dnes přísně chráněná území. Tudíž dopad na běžný život obyvatel Křivoklátska nebude nijak dramatický,“ domnívá se hejtman Středočeského kraje.

" Chtěl bych Vás požádat, abyste se z titulu své funkce zasadil o to, aby pracovníci Agentury vyvolali jednání se starosty dotčených obcí ve smyslu žádoucí osvěty. Kraj se těchto jednání velmi rád rovněž zúčastní,“ uvedl závěrem v dopise ministru Brabcovi hejtman Miloš Petera.

Zelené srdce Křivoklátska

Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 čtverečních kilometrů Křivoklátska, tedy 16 % stávající chráněné krajinné oblasti. Hranice se vyhýbá zastavěným územím sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy. V národním parku by ležela jen jedna obec – Karlova Ves. Ostatní obce zůstanou vně jeho hranic. Národní park poskytuje území nejvyšší stupeň ochrany a zamezí tak rozsáhlým projektům, které by celou oblast nenávratně poškodily. V národním parku bude vyloučena privatizace státních lesů.

Publikace Křivoklátsko si národní park zaslouží


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru