Jesenice získala pomocníky na údržbu prostranství

Multifunkční stroj s úklidovým smetákem, sněhovou radlicí, posypovým a zalévacím zařízením
  |  

Město pořídilo novou multikáru, sekačku a kontejner na trávu i přenosný vysavač na dočisťování veřejných prostor.

Multifunkční stroj

Město Jesenice pořídilo novou multikáry namísto již dosluhující. „Vyřazený stroj byl na hraně své životnosti. Potřebovali jsme multifunkční zařízení s úklidovým smetákem, sněhovou radlicí, posypovým a zalévacím zařízením, který splňuje požadavky pro úklid města," říká místostarosta Radek Zápotocký.

Noví pomocníci na sekání a čištění

Byl zakoupen i nový kontejner na sběr trávy po sekání. Větší objem urychlí práci a obsah kontejneru je poté odvezen na skládku bioodpadu. Dále byla pořízena sekačka se sběracím košem na trávu. „Tím došlo k úspoře pracovníků, které jsme mohli přesunout na čištění vnitřních částí města," vysvětluje Radek Zápotocký. Nově byl pořízen i přenosný vysavač k dočišťování veřejných prostor.

Práce probíhají

Probíhá čištění komunikací a opravy veřejného osvětlení po vichřici, dále údržba živých plotů například u hřbitova v Osnici, na dětském hřišti Pelikánová a Rorýsová,  dosadba stromů po autohavárii v ulici Vestecká a na ulici Budějovická. Pracuje se na pozemku Mateřské školy V Úvoze, kde je nutné odstranit jednu houpačku a vyřezat keře. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru