Jílové u Prahy má opravené komunikace

  |  

Rekonstrukcí místních komunikací v celkové hodnotě 16 milionů korun došlo ke zlepšení místní dopravy a bezpečnějšímu průjezdu středočeských hasičů. 85% nákladů bylo hrazeno z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci projektu „Jílové u Prahy – severozápadní část – rekonstrukce místních komunikací“ došlo opravě ulic Rudných dolů, Čihákova, Husova a Na Tobole, které jsou napojeny na krajské silnice II. třídy. Délka těchto opravených úseků přesáhla jeden kilometr, a to včetně odvodňovacích prvků. Dále byly opraveny a vybudovány nové chodníky, vjezdy a místa na parkování. Došlo také k celkovému zlepšení dopravní i pěší obslužnosti mateřské školky, lékáren, obchodního domu, pošty, Církve československé husitské a provozoven živnostníků.

Úpravou komunikací došlo k zajištění bezpečného průjezdu vozů Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Požární stanice v Jílovém u Prahy zajišťuje požární ochranu pro cca čtyřicet pět tisíc obyvatel z 24 okolních obcí a trasa výjezdu hasičských vozidel prochází právě touto lokalitou.

Stavba byla zahájena 23. února 2015 a úplně dokončena byla 31. května 2015. Celkové náklady akce dosáhly 16 milionů Kč. Z toho 85 procent uznatelných nákladů pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to ve výši cca 11,6 milionu Kč.

„Příprava projektu včetně žádosti o dotaci a výběr dodavatele trvala necelý rok,“ říká starostka Květa Halanová a dodává: „Těší mě, že jsme využili již druhou možnost čerpání dotace ROP na rekonstrukce našich ulic. Realizací tohoto projektu se nám podařilo opravit značnou část místních komunikací v severozápadní části města. Současně s touto naší akcí jsme se konečně dočkali i úplného zrekonstruování Pražské ulice, která je Středočeského kraje. I přes výrazné dopravní omezení v průběhu stavby pevně věřím, že to naši občané náležitě ocení.“

S využitím tiskové zprávy Města Jílové u Prahy


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru