Městské části se bouří: “Praha centralizuje finance!“

hl.m.Praha a její městské části
 

Magistrát hl. m. Prahy představil návrh finančních vztahů hlavního města ke svým městským částem pro rok 2016. Podle jejich starostů je tato varianta neadekvátní: „Zásadně poškozuje již tak podfinancované městské části.

Zástupce MČ sjednotil stejný problém, totiž dlouhodobý nedostatek financí poskytovaný Prahou. Na společném jednání minulý týden schválili MČ variantu (č.13), jenž považují za kompromisní: „Předkládáme řešení, které není maximalistické, ale řeší podstatu problému!“

 

Městským částem nestačí přidělené finance

Podle náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Evy Kislingerová (ANO 2011) z předloženého návrhu vyplývá, že Praha rozdělí mezi městské části 3 693 420 700 Kč, což je meziroční nárůst o 4 %. Podle MČ to ale není dostačující. Filip Gaspar, zástupce starosty Zbraslav (100pro Zbraslav) hodnotí situaci: “Rozpočet hlavního města Prahy neustále narůstá, dnes činí něco okolo 50 miliard korun, ale výše dotací do městských částí, přestože v nich narůstá počet obyvatel, zůstává v podstatě stejný.

Eva Keslingerová

MČ pak musí náklady hradit ze svých peněz a nemají prostor k potřebným investičním akcím na rozvoj města. Mimochodem minimálního příspěvku 2 500,- Kč na osobu letos nedosahuje 29 městských částí.“                                  

Eva Kislingerová dále o návrhu magistrátu říká: „Nikdy se nevěnovalo projednávání rozpočtu tolik času, jako tomu bylo v letošním roce. Hledání kompromisu jsme skutečně intenzivně řešili.“ Filip Gaspar podotýká: „Paní primátorka Adriana Krnáčová (ANO 2011) si od nás na jaře vyžádala návrh na financování, který ovšem nevzala absolutně v potaz. Plánované jednání v červnu zrušila a nikdy se s městskými částmi nesešla.“

 

Příklad: Zbraslav hradí chod města ze svého

Zbraslav je největší z malých městských částí. Její zastupitel Gaspar poukazuje, že Zbraslav dostává z dotací od magistrátu zhruba 25 milionů na financování chodu úřadu, komunikací, silnic, hasičů, škol a školek. „Každý rok nám chybí okolo 10,5 milionů korun, které musíme hradit ze svého. Využíváme k tomu například peníze z pronájmu bytů, čímž se ale ochuzujeme o možnost jakýchkoliv investic.“

Filip Gaspar:„Zatímco Praha má 32 000 Kč na obyvatele za rok, městské části mají pouze 2 500 Kč“ zdroj:100pro Zbraslav

Různá kritéria pro malé a velké MČ

Eva Kislingerová navíc tvrdí, že byl použit jednotný model propočtu pro všechny městské části. Podle podkladů Filipa Gaspara však varianta na rok 2016, kterou Praha navrhla, má stále dvojí metr pro Prahy 1-22 a Prahy 23-57.

„Přerozdělování mezi jednotlivé městské části nedává smysl, jsou různá kritéria pro menší a větší části. Například Radotín má dostat zhruba 40 milionů. Přestože mají mnohem méně obyvatel než máme my a jsou menší, starají se o méně žáků ZŠ a MŠ, získají mnohem více peněz. My dostaneme 25 milionů.“

 

Jednotný postoj starostů MČ

Starostové se konečně rozhodli postupovat jednotně. Do té doby docházelo podle Gaspara pouze k handrkování o výši jednotlivých koeficientů, které určují „Příspěvek na provoz“, čímž se pouze zvýhodňovala jedna MČ na úkor druhé. Na setkání zástupců MČ minulý týden přišlo 47 starostů a místostarostů MČ 1-57 a po mnoha letech se uchopila komplexně problematika finančních vztahů hl. m. Prahy k jednotlivým městským částí.

 

Bude navrhovaná varianta dostatečným kompromisem?

Starostové MČ navrhují úpravu finančních vztahů:

  • Základním principem je navýšení současné hodnoty minimální výše příspěvku na obyvatele z původních 2.500 kč/obyvatele za rok na částku 2.900/Kč/obyvatele a stanovení příspěvku na dítě v mateřské a základní škole ve výši 1.360 Kč na rok.
  • Příspěvek na provoz nesmí dosáhnout pro žádnou MČ minimální úrovně roku 2015. Tudíž žádná z městských částí nesmí mít v rámci dotačních vztahů v roce 2016 menší objem prostředků než v roce 2015.
  • Co se týká použitých kritérií pro výpočet finančních příspěvků ku MČ 1-22 a MČ 23-57, mají být stejná.

 

Ani rozdávání dotací na krajské úrovni není bez konfliktů

 

Z čeho hradit náklady na státní správu?

Starostové se také shodli, že městské části, které vykonávají státní správu, jsou vesměs nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale i z dotace hl .m. Prahy, která je určena primárně na péči, údržbu a zvelebování městských částí. Výše příspěvku na výkon státní správy totiž není zdaleka dostačující.

Starostové MČ pro rok 2016 žádají, aby rozpočet respektoval specifickou pozici MČ Praha 19, která vykonává státní správu pro MČ Praha Vinoř a Satalice.

Resumé

MČ tímto zásadně odmítají variantu finančních vztahů hl. města k MČ, která byla schválena Radou hl. města Prahy 13.10.2015 (pracovní název varianta 17). Mají čas se k návrhu vyjádřit do 22.10. což učinili předložením varianty 13.

Zástupci městských částí Praha 1-57 budou dále usilovat o změnu Jednacího řádu zastupitelstva hl. m. Praha a to skrze starostky a starosty, kteří jsou v zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Politické potyčky

Petr Dolínek

Starostové se na setkání se zástupci hl.m. Prahy pro zajímavost velmi rozhořčili nad následujícím výrokem radního Petra Dolínka (ČSSD) týkajícího se postupu MČ a označili ho za ultimativní, hraničící s vydíráním: „Toto chování je trestuhodné a vůči Pražanům nezodpovědné a každá taková městská část si zaslouží dostat nulu v rámci přerozdělování peněz z rozpočtu”.

„Je to politické pletichaření,“ konstatuje Filip Gaspar, “ANO A ČSSD nechce poskytnout více finančních prostředků městským částem, jelikož sami nemají téměř žádný post starosty.“

 

Dále vás může zajímat, jak Praha třídí odpad


Zdraví

Hobby