Na hřbitově už si nezapálíte svíčku, opět z důvodu hrozby požáru. Jaká jsou další omezení a pokuty?

Nezapalujte svíčky na hřbitově, je to nebezpečné!
 

Chtěli jste se vypravit na hřbitov a zapálit zde někomu blízkému svíčku? Pak to nedělejte, zapalování svíček na hřbitovech je z důvodu možnných požárů zakázané. 

Zákaz zapalování svíček

Dle článku 4 řádu veřejného pohřebiště a v souvislosti s vysokým nebezpečím vzniku požárů zakazuje správce pohřebiště používání otevřeného ohně v areálu hřbitova. Zákaz se vztahuje rovněž na zapalování svíček a platí do odvolání. 

 

Většina požárů je zcela zbytečná

Pokud se podíváte, jak vyprahlé jsou hřbitovy nyní, jistě dáte správci pohřebiště zapravdu. Je vysoce nebezpečné jakkoliv rozdělávat oheň a navíc otevřený oheň nechávat bez dozoru. Rozdělávání ohňů je nyní již zakázáno všude, bohužel lidé jsou stále nepoučitelní a hasiči musí vyjíždět každý den k požárům, které vznikly neopatrností člověka a jsou tak zcela zbytečné. 

 

Nejvíce požárů v historii

Například druhé srpnové pondělí a úterý roku 2015 hasiči zasahovali u 392 požárů, nejvíce za posledních pět let! Již dvanáct krajů (kromě Olomouckého kraje a Prahy) vyhlásilo období tzv. nepříznivých klimatických podmínek z důvodu zvýšeného nebezpečí požáru. Pro toto období se vydávají konkrétní omezení:

 

Zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami.

 

Zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření.

 

Povinnost trvale zajistit volné průjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.

 

Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).

 

Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

 

Pokud lidé nedodrží tato omezení, hrozí jim ze strany hasičů vysoké pokuty. U právnických a podnikajících osob se mohou vyšplhat až na sta tisíce. Fyzická osoba může dostat pokutu až 25 000 korun.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru