Nekonečné malostranské čekání. Praha po letech revitalizuje důležité náměstí

Stále není jisté, jestli oproti vizualizaci nevznikne navíc několik stromů
Zobrazit fotogalerii (8)
 

Malá Strana je jedním z největších klenotů hlavního města. Útulné uličky se sice často plní davy turistů a pochybnými obchody s předraženým zbožím, ale specifický genius loci stále mohutně bojuje o pozornost. Malostranské náměstí v tomto utkání stojí vykročeno na půl cesty. Už se nejedná o parkoviště, ale na poctivou a funkční přeměnu se od vítězné architektonické soutěže čeká několik let. Proč se zde zastavil čas? Jaké jsou vyhlídky do blízké budoucnosti?

Nebudeme se mýlit, pokud Malostranské náměstí nazveme jedním z nejdůležitějších veřejných prostorů v Praze. Místo, které je součástí Královské cesty, má hlubokou a bohatou historii, která má důležitý národní význam. Do roku 2014 to však vypadalo, že se spíše jedná o významné odkladiště automobilů.

Radikální obrat se uskutečnil ve chvíli, kdy Institut plánování a rozvoje vyhlásil architektonickou soutěž. Při hlasitém odporu zastánců lukrativně položeného parkoviště se postupně vyklidil prostor a v roce 2015 se objevil vítězný návrh.

Pro zdravý a efektivní veřejný prostor totiž nestačí jenom uvolnit prostor, byť v tomto případě se jednalo o velmi osvěžující okolnost. Architekt Martin Hájek se svým návrhem však dodnes čeká, až se doslova kopne do země. Co za uplynulé roky stálo v cestě a v jaké situaci se budoucnost Malostranského náměstí nachází dnes?

Vítězný návrh počítá se zarovnanou úrovní dlažby. V prostoru se počítá s jedním vodním prvkem a také bude zprovozněna vodní pumpa. Aktuálně se uvažuje s větším počtem stromů. Náměstí je situováno tak, že zásadně upřednostňuje chodce, což znamená, že je nutné v místě náměstí omezit automobilovou dopravu.

Čekání na…

„Ve městě, jako je Praha, musíte mít silné nervy a vydržet,” myslí si náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček. On sám "seděl" z pozice tehdejšího ředitele IPRu v komisi, která posuzovala návrhy ve zmíněné architektonické soutěži.

Co všechno v naší zemi zatížené byrokracií zpomaluje proces k tomu, aby se občanům lépe žilo ve veřejném prostoru? Tak například tři čtvrtě roku se vytvářela dokumentace k územnímu řízení, aby projekt získal stavební povolení. Teprve na konci roku 2017 bylo vše potřebné dokončeno.

Podle slov vedoucí projektu architektky Zuzany Rákosníkové se veškerá dokumentace projednávala během let 2017 a 2018. A až na jaře roku 2019 bylo po zdlouhavém procesu oficiálně potvrzeno stavební povolení.

V rámci příprav byly provedeny dvě archeologické studie, které vytvářel Národní památkový ústav a tzv. etapa 0. V té šlo o výměnu tramvajových kolejí. Už teď tedy můžeme vidět malou ochutnávku toho, co nás na náměstí čeká. Konkrétně jde o dlažbu z žuly, která je dnes v prostoru zastávky mezi kolejemi. Pod drobnohledem tedy možná zjistíme, že ne všechno se jeví tak beznadějně nekonečné. 

Nejsmutnější na celém příběhu však je, že i přes na první pohled nekonečný proces se jedná o nadstandardně rychle projednaný záměr. Nejlépe to zhodnotil sám náměstek Hlaváček. „V České republice se podobné záměry projednávají klidně až 9-12 let.” 

Co teď?

Z nekonečného příběhu se tak nakonec paradoxně stal rekordně projednaný projekt. To je však spíše zoufalý eufemismus, který vypovídá o stavu naší byrokracie. Zároveň platí, že pokud se revitalizace Malostranského náměstí podaří, občan pochopí nutnost podobně dlouhých procesů.

Dnes má tedy město k dispozici právoplatné stavební povolení. „Předpokládáme, že magistrát brzy vypíše výběrové řízení na zhotovitele projektu. Když vše dobře půjde, příští rok by se mohlo začít stavět,“ vysvětlil optimisticky ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Návrh architekta Martina Hájka je tak krůček od kompletní realizace. Pokud nenastane problém s dodavatelem, začne se stavět v roce 2020. S tím souhlasí i mluvčí IPRu Marek Vácha, který zároveň počítá s omezenou automobilovou dopravou, protože celý kocept upřednostňuje zcela pochopitelně pohyb vozů omezit. Dlažba je přizpůsobena pěším. Takže se opravdu dočkáme, nebo se za rok pouze dozvíme, že "se něco zdrželo" a stavba se odkládá do roku 2128?