Prezidentka Světové federace srdce: Covid-19 může za kardiovaskulární onemocnění, pacienti se bojí chodit k lékaři

Příčin kardiovaskulárních onemocnění je celá řada, počínaje kouřením, přes diabetes, vysoký krevní tlak a obezitu až po znečištění ovzduší
 

U příležitosti Světového dne srdce Světová federace srdce (World Heart Federation - WHF) upozornila, že nemoc covid-19 způsobila prudký nárůst kardiovaskulárních onemocnění, k čemuž přispívají tři hlavní faktory. Lidé slabší na srdce by tak měli být maximálně obezřetní.

Prvním faktorem je fakt, že pacienti s covid-19, kteří současně trpí kardiovaskulárním onemocněním, patří mezi nejohroženější skupinu pacientů z hlediska rizika úmrtí či závažných komplikací. Za druhé tento virus může negativně ovlivnit funkci kardiovaskulárního systému u postižených lidí a za třetí strach z viru způsobil, že pacienti s kardiovaskulárními chorobami nechodí na pravidelné kontroly do nemocnice a nevyužívají urgentní péči.

Světová federace srdce (WHF) se snaží spojovat globální zdravotnickou komunitu v boji proti kardiovaskulárním onemocněním, která každý rok na celém světě zabíjí 17,9 milionu lidí. Světová federace srdce vyzývá všechny lidi, aby "se rozhodovali srdcem" a mysleli na společnost, své blízké i sami sebe.

Srdce je v ohrožení

Profesorka Karen Sliwa, prezidentka Světové federace srdce (WHF), řekla: „V těchto těžkých časech je nutné věnovat zvláštní péči a pozornost těm, kterým při onemocnění covid-19 hrozí nejvyšší riziko komplikací, a musíme se naučit lépe porozumět tomu, jak tento vir ovlivňuje srdeční činnost u jinak zdravých lidí. Pandemie covid-19 vedla k prudkému nárůstu kardiovaskulárních komplikací, protože pacienti s kardiovaskulárními chorobami mají vyšší riziko komplikací při onemocnění covid-19 a navíc se bojí vyhledat lékaře a nedostává se jim tak potřebné léčby. Srdce a celý kardiovaskulární systém jsou v ohrožení a musíme okamžitě jednat. Dnes máme jedinečnou příležitost se sjednotit, mobilizovat naše dovednosti a začít jednat srdcem.“

Příčin je mnoho

Příčin kardiovaskulárních onemocnění je celá řada, počínaje kouřením, přes diabetes, vysoký krevní tlak a obezitu až po znečištění ovzduší. Abychom se s tímto problémem mohli vypořádat, vyzývá Světová federace srdce (WHF) nejen ke změně chování jednotlivců, ale hlavně ke změně přístupu celé společnosti. Protože smyslem Světové federace srdce je umožňovat všem pacientům rovný přístup ke zdravotní péči, musíme zajistit dostupnost zdravotní péče a zdravých potravin pro všechny a musíme zajistit, aby zdravý životní styl a zdravotní péče byly dostupné všem za dostupnou cenu.

Regulace nezdravých potravin a vytváření zdravého životního prostředí jsou příklady řešení, které musí přinést vlády jednotlivých zemí a místní samosprávy. Vzhledem k současné situaci také Světová federace srdce vyzývá ke spravedlivému ohodnocení a zajištění ochrany zdravotníků, kteří pracují v první linii.

WHF spustila globální studii zaměřenou na vztah mezi onemocněním covid-19 a kardiovaskulárními chorobami, jejímž cílem je lépe porozumět rizikovým faktorům u pacientů hospitalizovaným s covid-19.

KAM DÁL: Vážné nemoci včetně rakoviny startuje nezdravý životní styl. Podle doktorky Hlavaté můžeme hodně věcí ovlivnit.


Životní styl

Hobby