Přijímačky na střední školy v době covidu: Vysvědčení ze základky ztrácí na váze, podmínky ke studiu jsou různé

Letošní uchazeči budou mít věci hodně komplikované, jejich příprava byla nestandardní a v mnohém se lišila
 

Přihláška na střední školu bez talentové zkoušky musí být podána do 1. března. Ještě na konci ledna ale mnoho škol nemělo o průběhu přijímaček jasno. Většina se nakonec přiklonila k téměř totožným podmínkám přijetí jako v předchozích letech. Zda bude uchazeč přijat do maturitního oboru i bez jednotné přijímací zkoušky, záleží na naplněnosti oboru. Školy to mohou oznámit až týden po odevzdání přihlášek – do 8. března.

Kvůli epidemické situaci byla pravidla konání jednotné přijímací zkoušky opatřením MŠMT začátkem roku upravena. Nově si mohou školy samy zvolit, zda budou pro maturitní obory konat jednotnou přijímací zkoušku (test z českého jazyka a test z matematiky) nebo si vytvoří vlastní podmínky přijetí nebo v případě nenaplněných kapacit od testování uchazečů upustí.

Váha přijímaček je větší

Pro desítky tisíc deváťáků, kteří se chtějí hlásit na střední školy s převisem zájemců, se ale nic zásadního nemění. „Nic měnit nebudeme. Kdo se hlásí k nám, žádné změny nezaznamená. Přijímací zkoušky dělat budeme, protože každý rok máme více uchazečů, než jsme schopni přijmout. Pokud jde o přijímací řízení, tam jsme trochu upravili váhu zkoušky,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze na Proseku Martin Vodička. Jeho škola totiž dříve hodnotila vysvědčení uchazečů čtyřiceti procenty, letos to bude třicet procent za výsledky vysvědčení z prvních pololetí v 8. a 9 třídě. Větší důraz (70 procent) tak bude na zvládnutí přijímacích testů.

Učební obory budou mít stejné podmínky jako v předchozích letech. „Na tříleté učební obory přijímáme žáky podle výsledků ze základní školy,“ potvrdil pro Čtidoma.cz Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov. Podle něj je zajímavá možnost nedělat přijímací zkoušky u maturitních oborů, pokud jejich kapacita nebude naplněna. „Mohlo by to být užitečné.“

Obavy z přijímacích zkoušek jsou

Ani jeden z ředitelů však neskrývá obavy. Obě školy budou v přijímacích řízeních využívat testy společnosti CERMAT. „Chápeme, že současní žácí 9. ročníků nemají ideální podmínky pro přípravu, což se na jejich testech může projevit. A je jasné, že rozdíly v distanční výuce jsou a ne zrovna malé. Stejně tak je odlišný přístup k hodnocení. Hlavně proto tedy letos klademe větší důraz na prokázané znalosti přímo při zkoušce,“ nastínil Vodička.

Ohledně změn v podmínkách přijetí se často na ředitele škol obracejí rodiče žáků, kteří chtějí vědět, jak a za jakých podmínek se lze na školu hlásit. „Denně řešíme dotazy na aktuální změny v přijímacím řízení. Ačkoli v těchto týdnech pořádáme šest dnů otevřených dveří v online režimu, rodiče stále volají a ptají se po e-mailu. V případě jakýchkoli nejasností je rozhodně dobré se na vybranou školu takto obrátit, jiné možnosti příliš nejsou. Důležité je také sledovat informace na webových stránkách a sociálních sítích škol,“ uvedl Miloslav Janeček.

Něco je online, něco chybí úplně

To potvrzuje také ředitel Martin Vodička: „Uchazečům se snažíme v jejich nelehké situaci maximálně pomoci. I letos jsme pro ně připravili oblíbené kurzy ‚Přijímací zkoušky nanečisto‘, kde dostanou základní přehled, na co vše se musí připravit a co by je mohlo v rámci přijímací zkoušky potkat. V letošním roce je tato příprava vedená distanční formou. Na webových stránkách dále naleznou kompletní informace o přijímacích zkouškách i kalkulačku, která jim řekne, kolik mohou dosáhnout bodů v přijímacím řízení. Na tomto základě a z výsledků loňských přijímacích zkoušek se dá velmi přibližně odhadnout šance uchazeče na přijetí,“ popsal ředitel SSŠVT.

Internet jako hlavní platforma pro komunikaci s uchazeči ale podle škol nestačí. Ve ztížených podmínkách epidemické situace školám citelně chybí tradiční dny otevřených dveří. „To je věc, která nás velmi trápí, protože prezenční dny otevřených dveří jsou nedílnou a velmi důležitou formou, jak školu poznat. Jsou uchazeči, kteří se definitivně pro školu rozhodnou až po osobní návštěvě. I když máme online dny, nevyrovnají se klasické prezenční formě. Uvidíme, jak letošní specifické podmínky uchazeče ovlivní, třeba i ve výběru školy,“ podotkl Martin Vodička.

KAM DÁL: Syn Donalda Trumpa Eric: Rozchod rodičů byla užitečná škola, Ivana doma vládla železnou pěstí.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru