Středočeský radní Pavlík: Jak bude vypadat krajská podpora nekrajských nemocnic? Na investice ano, na provoz ne

Kraj pomůže nemocnicím s investicemi, ale s provozem nemůže
Foto: Pixabay
Kraj pomůže nemocnicím s investicemi, ale s provozem nemůže

V létě tohoto roku bylo ve městech, kde fungují městské nemocnice, jedním z hlavních témat financování těchto zdravotnických zařízení a naděje na jeho změnu spolu se změnou krajského vedení. Jak to tedy bude? O tom jsme hovořili s radním pro zdravotnictví Středočeského kraje Pavlem Pavlíkem.

reklama

V předvolebním období bylo na mnoha místech Středočeského kraje tématem číslo jedna financování nekrajských nemocnic, respektive pomoc kraje, který zajišťuje provoz pouze “vlastních” nemocnic. Jak bude nové vedení v tomto ohledu postupovat? Dostanou městské a případně i soukromé nemocnice více peněz než v minulosti?
Nejprve bych rád upřesnil základní věc. Nikdy se od počátku nehovořilo o tom, že bychom jako kraj financovali nebo spolufinancovali provoz městských nemocnic. Kraj může městským a soukromým nemocnicím pomáhat v zajištění investičních akcí, oprav stávajících budov a podobně. V tomto směru se připravuje grantový fond, který bude naplněn ve chvíli, kdy bude tento záměr schválen.

Co to tedy pro městské a soukromé nemocnice - tedy pro ty “nekrajské” konkrétně znamená?
Grantový fond by měl pomoci nekrajským nemocnicím na území Středočeského kraje dosáhnout na různé investiční záměry, které mají. Není to ale tak, že by Středočeský kraj financoval celou investici. Půjde o spolufinancování, případně pomoc se spolufinancováním dotačních projektů na přístrojová vybavení, na rekonstrukci a modernizaci budov, ale v žádném případě to nebudou příspěvky na provoz. To by ani nebylo možné, protože kraj není ani vlastníkem ani zřizovatelem takových nemocnic.

Máte už nyní představu o tom, kolik peněz by mohlo být touto formou nekrajským nemocnicím nabídnuto pro příští rok?
Množství financí, které bude možné na tuto položku přesunout, bude záležet na výsledku jednání o daňovém balíčku v Poslanecké sněmovně. Nyní je tento balíček v Senátu, který jej určitě vrátí Sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jde tedy o to, v jaké podobě to bude nakonec schváleno a podepsáno prezidentem republiky. Až podle tohoto výsledku pak budeme moci rozhodnout.

Kolika zdravotnických zařízení se tento program bude týkat? Jinak řečeno - kolik nekrajských zdravotnických zařízení ve Středočeském kraji funguje?
Bude se jednat o zdravotnická lůžková zařízení, a to městské a soukromé nemocnice.  Dohromady tedy půjde o devatenáct organizací, kterých by se zmiňovaný grantový program mohl týkat, pokud si tato zařízení samozřejmě o krajský příspěvek požádají.

Jaké jiné změny v koncepci zdravotnictví plánujete?
V první řadě bude nutné revidovat Koncepci zdravotnictví Středočeského kraje, přizpůsobit ji současné době a parametrům moderní zdravotní péče. Velké změny neplánujeme, snad jen chceme, aby v našem kraji bylo přistupováno ke všem zařízením stejně a všechna zařízení byla schopna poskytovat kvalitní, dostupnou a moderní zdravotní péči. Nejde jen o proklamaci, ale o skutečný záměr.

Pokud by ale městské nemocnice tak zvaně neustály nejen současnou situaci z pohledu financování svého provozu a tak zvaně “padly”, byl by kraj schopen zajistit dostatečnou zdravotní péči vlastními silami?
Tady se pohybujeme na hranici spekulace. Bez podrobné studie kapacity jak krajských, tak i nekrajských nemocnic jde jen o sféru dohadů. Odkázal bych na projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, která vypracovala mapu nemocnic, jež jsou určeny pro poskytování péče v souvislosti s akutními příjmy. Tam je definována síť lůžkových kapacit, které by měly být považovány za primární. Zde je i velká část nekrajských zařízení. Každopádně zdravotní péče by měla být poskytována v součinnosti krajských u nekrajských zdravotnických zařízení.

Ve své funkci radního pro zdravotnictví Středočeského kraje jste již několik týdnů. Jak hodnotíte současnou situaci v této oblasti a co je podle vás největším a nejpalčivějším problémem?
V tuto chvíli jde samozřejmě o počet pacientů s nemocí covid-19. Ti jsou samozřejmě ošetřeni ve všech zařízeních, ale podle nařízení vlády nebyla po určitou dobu možnost poskytovat neakutní zdravotní péči, jako jsou plánované zákroky a podobně. Lůžka - a zvláště pro akutní péči a na anesteziologicko-resuscitačních odděleních - byla nezbytná pro péči o covidové pacienty. Největším současným problémem, samozřejmě nejen v našem kraji, je tedy stále pandemie koronaviru. Při této příležitosti bych také chtěl velmi poděkovat všem zdravotníkům ve Středočeském kraji, že tuto napjatou situaci zvládají. Zároveň bych rád apeloval na všechny obyvatele, aby se chovali zodpovědně. Denně vidím čísla i pacienty a mohu zodpovědně konstatovat, že je to opravdu důležité.

KAM DÁL: Stařík byl mezi prvními očkovanými na covid-19. Teď se jeho hláškami baví celý svět.

reklama
#Středočeský kraj #nemocnice #granty #příspěvek #zdravotnictví #Pavel Pavlík

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.