Po stopách zmizelých vesnic na Stříbrnoskalicku můžete vyrazit příští sobotu

U kostela svatého Jakuba vycházka začíná a končí
  |  

Zajímá vás historie a máte rádi výšlapy? Obojí můžete spojit příští sobotu, kdy se můžete vypravit po stopách zmizelých vesnic na Stříbrnoskalicku, a to s fundovanými průvodci.

Méně fyzicky zdatní si mohou cestu zkrátit

Na návštěvníky čeká desetikilometrová trasa: „Tato naše již šestá naučná vycházka se řadí spíše k těm fyzicky náročnějším. Vzhledem k tomu, že na podzim je Stříbrnoskalicko nejkrásnější, a místní lesy, kterými téměř celá vycházka povede, vás v tuto dobu dokážou doslova pohltit, si troufám říci, že účastníci únavu ani nepocítí. I přesto však máme připravené zkratky pro ty, kteří v průběhu vycházky zjistí, že celý okruh absolvovat nemůžou nebo chtějí navštívit jen část, z celkem šesti zaniklých osad,“ ujišťuje Jakub Hlavatý ze spolku Život v Hradci, který vycházku pořádá.

 

Fundovaný výklad

Průvodci na cestě budou skuteční odborníci: „Výkladem nejen vycházku, ale i úvodní prezentaci, kterou většinou naše vycházky zahajujeme, doprovodí pánové Jiří Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, který shrne archeologické poznatky, výpověď archivních pramenů pak přiblíží Vojtěch Vaněk ze Státního okresního archivu v Kutné Hoře,“ informoval nás Jakub Hlavatý.


Vesnice až ze 13. století

Vesnice v této oblasti jsou velmi staré. „Písemné prameny nám první zmínky o většině zdejších vesnic, i těch existujících, přinášejí až počátkem 14. století, ale díky archeologii víme, že jejich vznik můžeme klást nejpozději do období tzv. vnitřní kolonizace, to je do průběhu 13. století, kdy se zdejší, v té době téměř neosídlená, oblast začíná zaplňovat novými kolonisty. Existenci některých osad, třeba té u románského kostela sv. Jakuba Většího v Rovné, můžeme s velkou pravděpodobností předpokládat již ve století dvanáctém,“ dozvěděli jsme se od Jakuba Hlavatého.

 


Začátek u kostela

Oblast Stříbrnoskalicka nabízí mnoho zajímavých míst, která se během vycházky navštíví.

„Za pozoruhodnosti oblasti v blízkosti Stříbrné Skalice, lze považovat především románský kostel sv. Jakuba s unikátně dochovanou výmalbou, u kterého budeme tuto vycházku končit a rovněž místa, která jsme navštívili na našich předchozích vycházkách. Jsou jimi poměrně neznámá pravěká hradiště rozmístěná podél řeky Sázavy, soustava rybníků s mlýny podél Jevanského potoka. Vynechat nemůžu ani pozůstatky těžební činnosti, kterou zde můžeme předpokládat již v době rozmachu těžby stříbra u Kutné Hory a písemně doloženu jí zde máme ve století šestnáctém. Dolovalo se zde především stříbro a měď,“ sdělil nám Jakub Hlavatý.

 

Na výpravu za zmizelými vesnicemi se můžete vydat v sobotu 17. října, sraz je od 12.30 do 12.45 u obchůdku Daniely Mrázkové v Hradci u Stříbrné Skalice


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru