Zbraslav zapojí do rozhodování občany. Zavede participativní rozpočet

Městská část Praha - Zbraslav se rozhodla vyzkoušet ve světě oblíbenou metodu, díky níž se zužitkují dobré nápady obyvatel při rozvoji města.

16.07.2015 - 10:42   |  
Ve Zbraslavi žije 8200 obyvatel. Kolik z nich nový projekt radnice osloví?

Participační rozpočet se rozhodla před časem vyzkoušet Praha 10, která prostřednictvím projektu Moje stopa momentálně vyzývá občany k tvorbě návrhů, jež budou mít možnost podávat od 14.9. do 13.11.2015. Účastníci se se svým návrhem musí vejít mezi 50 000 a 1 000 000 Kč, realizované návrhy by celkově neměly překročit hranici 5 milionů korun. Radnice Prahy 10 již projekt detailně rozpracovala a může ho tedy spustit co nevidět. Vítěz posledních voleb ve Zbraslavi 100pro Zbraslav bude během léta teprve vymýšlet, jakým způsobem celý projekt pojmout.

V čem spočívá kouzlo participativního rozpočtu?

Prosazování a šíření zapojování občanů do rozhodování města se u nás ujala nezisková organizace Agora Central Europe, která stojí mimo jiné za poměrně známým projektem Studentské Agory umožňující středoškolákům debatovat o současných tématech. Organizace si klade za cíl zlepšovat komunikaci mezi občany a radnicemi, zvyšovat participaci občanů na problémech, které se jich bezprostředně dotýkají a umožňovat v tomto směru pokud možno otevřený dialog. Nástrojem k těmto dílčím, avšak z hlediska prosperity městské části a především spokojenosti místních obyvatel důležitým změnám má být právě zavedení participativního rozpočtu.

Princip je jednoduchý. Město vyčlení určitou část ze svého rozpočtu (např. 5 milionů jako v případě Prahy 10, ale konečná částka je na uvážení radnice) a nechá obyvatele přicházet s návrhy a v konečném důsledku i rozhodovat o tom, jak s finančními prostředky bude naloženo. Agora Central Europe informuje o tom, že metoda vznikla v roce 1989 v Brazílii. Zástupci českých měst nemuseli cestovat tak daleko, jeli se inspirovat do Polska. Zastupitelé Zbraslavi mezi nimi chyběli, to jim však nebrání v tom neokoukanou metodu vyzkoušet na vlastních občanech.

Městská část Praha – Zbraslav se rovněž vyslovila, že naváže spolupráci s Agora Central Europe a zavedení rozpočtu umožňujícího občanskou participaci plánuje pro rok 2016. Projekt nazvalo sdružení 100proZbraslav Otevřená radnice s tím, že tento název ideálním způsobem vystihuje jednu z jejich hlavních priorit. „Otevírání radnice nevidíme jen jako poskytování více informací občanům, či zpříjemnění návštěvy budovy úřadu, ale jako oboustrannou diskuzi a spolupráci na rozvoji městské části“ říká starostka MČ Praha – Zbraslav ing. Zuzana Vejvodová. Nezbývá než doufat, že politici v tomto případě dostojí svého slova. Pokud vám během článku vyvstaly v hlavě pochybnosti, jak podobný model může fungovat, Agora má pro vás odpověď (čtěte zde).

Klíčová slova: