Kunderova Kniha smíchu a zapomnění vyšla po čtyřiceti letech v Česku. Gott jako idiot hudby chybí

/RECENZE/ Když minulý rok vyšel Život je jinde, předposlední Kunderův román, jenž byl dosud nedostupný v češtině (pomineme-li několik výtisků ze 68 Publishers), dalo se čekat, že vbrzku bude následovat i Kniha smíchu a zapomnění. A skutečně – od letošního listopadu máme Kunderovy česky psané knihy k dispozici všechny. 

07.12.2017 - 09:00   |  
Milan Kundera na sjezdu spisovatelů. Prohlédněte si ostatní fotografie
Zobrazit fotogalerii (4)

Začalo to Směšnými láskami, skončilo Nesmrtelností. Předtím psal Kundera (většinou dobově poplatné) básně a divadelní hry, poté začal psát francouzsky. Románových knih napsal v češtině sedm. Není to náhoda: sedmičkou je Kundera celoživotně fascinován.

Román, nebo povídky?

I povídek v Knize smíchu a zapomnění (dopsána v roce 1978) je sedm. Jedná se opravdu spíše o povídky, ačkoliv se o Knize smíchu a zapomnění často hovoří jako o románu. Románem nazývá tento titul i sám Kundera. Není mým záměrem zpochybňovat jeho stanovisko. To však vychází z pojetí románu jako umělecké kategorie. (Pro Kunderu je umění románu spojeno se specifickým způsobem myšlení a reflexe světa, která je meditativní, parodická, ale i blasfemická a interpretačně nepolapitelná.) Zatímco podíváme-li se na Knihu smíchu a zapomnění pohledem uvyklým na tradiční literární členění, není možné si nevšimnout, jak jsou jednotlivé "díly" textu samostatné a celistvé, což vypovídá o jejich povídkovém charakteru.

Každopádně je Kniha smíchu a zapomnění propojena několika ústředními tématy. Ta nejevidentnější snad není třeba ani jmenovat, máme-li na vědomí název (K)knihy.

Mezi smíchem a perzekucí

Paměť a zapomnění jsou nejen ústředními tématy recenzovaného titulu, ale i celého Kunderova románového tázání. Stejně tak smích je téma, jež se proplétá celou Kunderovou (prozaickou) tvorbou. Stačí připomenout názvy dvou prvních prozaických titulů: Směšné lásky, Žert.

Takto bychom mohli postupovat dál a dál. V podstatě každé téma (dokonce každý motiv) z Knihy smíchu a zapomnění se totiž objevuje i v dalších Kunderových textech. Ne náhodou se o Kunderových románech často mluví v souvislosti s jedním velkým dílem, ve kterém se vše neustále variuje a zrcadlí… S touto tezí zde nebudu ani souznít, ani polemizovat (jedno i druhé by bylo možné), důležitá je jiná otázka. Čím Kniha smíchu a zapomnění mezi Kunderovými tituly vyniká? V čem je jedinečná?

Oproti původní podobě je letošní vydání Knihy smíchu a zapomnění částečně upravené. Například nejznámější pasáž, v níž vypravěč mluví o Karlu Gottovi jako o idiotu hudby, v textu chybí. Tento postup není u Kundery nijak neobvyklý, jeho romány procházejí úpravami i v rámci dotisků.

Asi ze všech Kunderových knih je tato zdánlivě nejautobiografičtější (bylo by zajímavé sledovat, zda – a nakolik – je autobiografičnost součástí vypravěčské hry, či nikoliv). Kundera zde vypráví o tom, jak byl perzekuován režimem, o tom, jak mu umíral otec, o tom, jak se stal na čas astrologem. Nutno říci, že pasáže, v nichž vypravěč Knihy smíchu a zapomnění popisuje, jak se snaží porozumět umírajícímu otci, jsou spolu s četnými pasážemi z Nesmrtelnosti (a ano, i smrtí Karenina z Nesnesitelné lehkosti bytí) patrně tím nejdojemnějším, co kdy Kundera napsal.

Rozbití povídky

V žádné z povídek přitom není příběh autora jádrem vyprávění, vždy se pouze tematicky přilepí k jinému příběhu. I s rámcem povídky si tak Kundera pohrává a opět je pojítkem mezi kratšími epizodami především tematická souvislost.

Fragmentárnost je důležitá nejen pro strukturu povídek, ale i pro jejich styl a tempo. V rámci třicetistránkového textu totiž vyžaduje, aby bylo vypravěčovo sdělení koncentrovanější a doslovnější. Demaskující smyčka, s níž Kunderovy postavy vstupují na scénu, se tak kolem jejich krku stahuje mnohem rychleji než v ostatních prózách.

Co bude dál?  

Stěží se v blízké době dočkáme překladu některého z Kunderových francouzsky psaných děl do češtiny. Je to sice škoda, alespoň však můžeme konečně říct, že jádro Kunderova prozaického díla je nám dostupné.


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.