Nemůžete volit na adrese trvalého pobytu? Zajistěte si voličský průkaz

Ani tak společenská událost jako volby do Poslanecké sněmovny často nedokáží donutit mnohé obyvatele, aby se dostavili do místa svého trvalého bydliště. I tak ale existuje možnost, jak svůj volební hlas odevzdat. Jak na to a kolik máte ještě času?

10.10.2017 - 11:01   |  
Volby se nezadržitelně blíží, jak volit a nemuset být v místě trvalého bydliště?
Zobrazit fotogalerii (3)

Naštěstí existuje i možnost, jak nutnost cestovat do adresy trvalého bydliště obejít a volit tak kdekoliv po republice. Toho určitě využijí především studenti, pracující mimo své bydliště, dlouhodobě hospitalizovaní nebo i vězni. Obliba voličských průkazů, díky kterým se dá volit mimo adresu trvalého bydliště, hodně stoupá. Využilo ji už až 10 % populace.

Kdy o voličský průkaz žádat?

O průkazy se může obecně žádat už ode dne vyhlášení termínu voleb, což v letošním případě bylo 2. května. Komunikovat se musí přímo s obecním úřadem konkrétného trvalého bydliště. O průkaz lze požádat osobně, dopisem nebo také elektronicky.

V případě osobní žádosti musí volič přijít na úřad nejpozději do 18. října do 16. hodiny, přičemž není nutné předem vyplňovat žádný formulář, úředník žádost sám poznamená a díky tomu je dostatečně zaevidována.

Jak o průkaz žádat?

Voliči mohou žádat o vydání průkazu také písemně. Pokud ale chcete využít něčeho podobného, pak je třeba připojit také úředně ověřený podpis. Dokument nemá ustálenou formu, mělo by se v něm ale objevit jméno, datum narození, trvalá adresa voliče a případně také telefonický nebo e-mailový kontakt. Volič by také měl uvést, jak si vydaný průkaz vyzvedne.

Písemná žádost musí na obecní úřad dorazit nejpozději do 13. října. Češi mohou o průkaz žádat také prostřednictvím datové schránky.

Možnosti jsou v zásadě asi dvě. Buď si může pro dokument dojít na úřad osobně, nebo si ho nechat zaslat poštou, přičemž v tom případě musí do žádosti také uvést adresu, kam si ho chce nechat zaslat. Převzetím může také pověřit někoho, komu udělí plnou moc, ovšem i tentokrát se svým úředně ověřeným podpisem.

 

Voličský průkaz je zdarma

Samotný průkaz sice od úřadu získáte zdarma, nicméně někdy může dojít k tomu, že je ověřený podpis zpoplatněn. Pokud ale zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad nebo úřady městských částí či obvodů statutárních měst, může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření, a nic tedy neplatí.

Podpis mohou také udělit držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo i notáři, přičemž ti ale mohou žádat o poplatek za tento úkon.

V den voleb následně může držitel průkazu přijít k urně jakékoliv volebního okrsku. Komisi následně odevzdá průkaz a prokáže svoji totožnost, a to prostřednictvím pasu nebo občanského průkazu, což je nezbytná součást, samotný voličský průkaz nestačí.

 

Jak a kde volit v zahraničí?

Voličský průkaz se v případě volby v zahraničí týká spíše krátkého pobytu, při dlouhodobějším se postupuje zapsáním do speciálního seznamu voličů, který je veden zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR.

Takový volič pak může volit v zahraničí, ale v místě trvalého pobytu v ČR by musel požádat o voličský průkaz, protože v případě zápisu do seznamu vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí by byl tento volič automaticky vyšrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem.

Jako místo, kde můžete v zahraničí volit, jsou určeny zastupitelské úřady ČR v zahraničí, které současně vedou zvláštní seznamy voličů a kde je během voleb umožněno následně voliči hlasovat.


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.