KAREL IV. - na Tetíně

Západ
Tetín
04.06.2016 - 16:0005.06.2016 - 18:00

KAREL IV. - na Tetíně
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD * Poselstvo vévody Štěpána II.


PROGRAM NA TETÍNĚ

16.00 Průvod se objeví na rozcestí u rozvodny...
16.15 sokolovna
16.30 příchod průvodu na náves k faře
16.30 PŘIVÍTÁNÍ Dětský tetínský sbor
*Bubny vévodské
17.00 POZDRAVENÍ Rychtář tetínský- Starosta, Farář tetínský
*Bubny vévodské
*Šerm zbrojnošů
*Bubny vévodské
17.15 POZDRAVENÍ Vévoda z Bavor
*Bubny vévodské
17.30 ŠERM Velké vystoupení vévodské družiny BURDÝŘI
*Bubny vévodské
17.45 OSLAVNÝ KONCERT skupina GRIAN

Po příchodu na Tetín bude volně přístupný historický tábor Vévody z Bavor, kde budou do noci hořet ohně, uvidíte přípravu jídel, zbroj, praporce.
Občerstvení bude zajištěno po dobu odpoledního a podvečerního programu ve stanu před farou.

POINT (14.1022567 49.9493204)

Zdraví

Hobby