Keramický kurz

Jih
Benešov
21.09.2015 - 19:00

Keramický kurz pro dospělé pod vedením lektorky A. Strnadové

Kurzovné 250 Kč. Svoji účast nahlaste na tel.: 737 319 150 nebo strnadi@email.cz.

Kde: herna MC Hvězdička

Pořádá: Mateřské centrum Hvězdička, piaristická kolej, Masarykovo náměstí 1, Benešov, tel.: 731 197 930, www.hvezdicka.info