Korunovační slavnosti

Jih
Jih
Praha
Sever
Východ
Západ
Jih
Praha
Sever
Východ
Západ
03.09.2016 - 10:0004.09.2016 - 20:30

Slavnosti k příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského,
krále Zemí koruny České a císaře Svaté říše Římské, pořádá univerzita Karlova a město Praha. 

Celý program slavností  je volně přístupný, s výjimkou rekonstrukce korunovace v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Obřady vlastní korunovace v katedrále budou přístupné pouze s pozvánkou. Pro širokou veřejnost bude na Hradčanském náměstí umístěna velkoplošná obrazovka pro přímý televizní přenos(v neděli 4.9.2016 v 13:00) .

V sobotu se můžete těšit na hudbu a tance pražských měťanů, představení kejklířů a žertérů, ukázky řemesel i městských lázní, na kajícnou pouť budoucího českého krále Karla Lucemburského na Vyšehrad k rotundě sv. Martina v podobě procesí a také na královské procesí z Vyšehradu na Hradčanské náměstí.

V neděli  bohatý program nabídne opět v Karolinu „Život ve středověké Praze",následovat bude v 15:00 korunovační průvod Karla IV. a Blanky z Valois z Hradčanského náměstí na Staré Město pražské (ukončení průvodu v Rytířské ulici). Těšit se můžete rovněž na hold české šlechty se slibem věrnosti, hudbou, tancem a s ukázky výcviku dravců královskými sokolníky. Adrenalinový zážitek poskytne velký rytířský turnaj na kolbišti uprostřed Staroměstského náměstí. Po setmění bude nejefektnější atrakcí ohňové představení dvorních kejklířů a hudebníků.

Životní styl

Zdraví

V obraze