Královský průvod Karla IV

Západ
Černošice
Dobřichovice
Hlásná Třebáň
Karlštejn
Lety
Radotín
Řevnice
Zadní Třebáň
04.06.2016 - 11:0005.06.2016 - 18:00

Cesta Karla IV. z Radotína na Karlštejn

Po 14. hodině vjede císař Karel IV. se vší slávou do Radotína, kde se k němu připojí jeho družina i s fraucimorem. Královský průvod se vydá k náměstí sv. Petra a Pavla, kde město Radotín slavnostně přivítá císaře. Dále se pak bude průvod ubírat Loučanskou ulicí, ulicí K Lázním okolo ranče a následně po cyklostezce k Černošicím. Sobotní putování císaře skončí v 18:00 na louce pod zámkem ve středověkém městečku Dobřichovice, kde budou s celým doprovodem náležitě uvítáni purkmistrem, konšely, též lidem početným, králi českému oddaným.

Z dobřichovického zámku, po proslovu císaře, vyrazí průvod Karla IV. v neděli okolo 10. hodiny. Přivítání císaře v Hlásné Třebani purkmistrem a též ženami hlásnotřebaňskými, které jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho štěpnou kratochvíli připraví, proběhne ve 14:30. Po zastávce v Hlásné Třebani se královský průvod vydá ku Karlštejnu. Na Karlštejně pak v 17:30 hodin přivítá císaře karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu.


Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

Událost můžete sledovat také na webu: http://www.pruvodkarlaiv.cz/

TRASA

1. 14:00  Radotín  -  náměstí Sv. Petra a Pavla 

2. 15:15  Černošice  -  Sportpark Berounka  

     V Černošicích se můžetě těšit na farmářské trhy , dětský den, prostě celodenní program pro všechny věkové kategorie . Okolo 15:15 pak přijede císař a král Karel s doprovodem.

3. 16:40  Černošice-Mokropsy  -   Masopustní náměstí   

Okolo 16:40 se shromáždí se lid mokropeský, by císaře Karla IV. a jeho družinu slavně přivítal. Spolek masopustní pak veselou taškařici připraví pro potěchu znavených poutníků.

4. 18:00  pořadatelské město Dobřichovice  -  louka pod zámkem   

    Sobotní putování císaře Karla IV. s družinou skončí se na louce pod zámkem ve středověkém městečku Dobřichovice, kde budou s celým doprovodem náležitě uvítáni purkmistrem, konšely, též lidem početným, králi českému oddaným

Uvítání císaře Karla IV. zámek Dobřichovice

Muzikál Noc na Karlštejně

5. 9:45  Dobřichovice zámek -  Křižovnické náměstí   

  Z dobřichovického zámku, po proslovu císaře, vyrazí  průvod Karla IV. do obce Lety.

Cesta královského průvodu bude přes ulici 5. května, Za Mlýnem, Na Víru a po cyklostezce na náves do Letů.

 

6. 10:20  Lety  -  náves  

    Po příjezdu průvodu Karla IV. do Letů proběhne na návsi slavnostní uvítání císaře a jeho družiny zastupiteli města a ostatními letovskými poddanými.

Z Letů se pak královský průvod vydá ulicí Na Návsi, Řevnickou a následně Pražskou ulicí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

   

7. 11:30  Řevnice - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad   

   Řevničtí konšelé i obyvatelé přivítají císaře a kratochvíli k potěše jeho i doprovodu připraví.

Doprovodný program Řevnice

 

Z Řevnic se průvod Karla IV. vypraví na cestu do Zadní Třebaně. Cesta královského průvodu povede ulicí Opletalovou, Na Stránce, Třebáňskou z které sejde na cestu V Zahrádkách na náves v Zadní Třebani.


8. 12:50  Zadní Třebaň  -  náves   
   Slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu odehraje se na návsi v Zadní Třebani. Císaři Karlu IV. přijdou složit svůj hold radní obce i její lid. 

 

Z návsi v Zadní Třebani se pak dá průvod Karla IV. na cestu k Třebani Hlásné přes ulici Na Návsi, K Nádraží, přes lávku a po ulici Rovinské,  načež se odeberou na náves v Hlásné Třebani. 

   

9. 13:50  Hlásná Třebaň  -  náves   

    Přivítání císaře v Hlásné Třebani purkmistrem a též ženami hlásnotřebaňskými, které jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho, štěpnou kratochvíli připraví.

 

Po zastávce v Hlásne Třebani se královský průvod vydá ku Karlštejnu. Jeho cesta povede po silnici U Kapličky a Karlštejnské do Karlštejna na louku za mostem.


10. 15:00  Karlštejn - louka 

    Svého císaře pozdravit přijde purkmistr a lid Městysu Karlštejn, kdysi Budňany zvaném. Císaře a jeho družinu přivítají též konšelé i obyvatelé obce Srbska, která veliké poselstvo k této příležitosti vypraví.

Karlštejn chystá doprovodný program od 3.-5.6.

 

11. V 16:45 se pak slavný průvod s vydá z louky uložit korunovační klenoty na hrad Karlštejn

 

12. 17:30   hrad Karlštejn   

    Na hradě Karlštejně pak přivítá císaře karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu v Kapli sv. Kříže. 

 

Z iniciativy starosty obce Tetín a projektu Svatá Ludmila 1100 let, vznikla druhá část Královského průvodu v rámci oslav narozenin Karla IV: Průvod poselstva vévody Štěpána II. z Berouna

 

Na průvod se můžete vydat parním vlakem ze Smíchova, Radotína nebo Dobřichovic a zpět. Zde je jízdní řád.

Desátý jubilejní ročník Královského průvodu pořádá již po třetí město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn.

Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po třetí objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

MULTIPOINT ((14.3198017 49.9600837), (14.2747018 49.9274969), (14.1986616 49.9222435), (14.1880461 49.9395043), (14.0877664 49.5169335), (17.6327302 49.4796304), (14.2359007 49.9139517), (14.2080885 49.9180235))

Životní styl

Zdraví

Hobby