Open air koncert 2016

Západ
Praha západ
22.06.2016 - 20:00


Jubilejní 120. sezonu České filharmonie symbolicky dovrší již tradiční koncert pod otevřeným nebem, na němž se tentokrát představí někteří ze skvělých sólistů, kteří se skromně ukrývají ve filharmonických řadách. V premiéře zazní nová kompozice Petra Wajsara pro čtyři fagoty v podání filharmonických fagotistů, koncertní mistr Jiří Vodička přednese Sarasateho Cikánské melodie, Lukáš Moťka část Koncertu pro trombón nestárnoucího filmového skladatele Nino Roty, hornistka Kateřina Javůrková zahraje Dukasovu Villanellu a Vladislav Borovka Piazollův Oblivion v úpravě pro anglický roh. Orchestr diriguje Petr Altrichter, večerem provází Marek Eben.

Vstup na koncert je volný.


Hradčanské Náměstí
Hradčanské náměstí, 11800 Praha


Program koncertu:
Leoš Janáček: Sinfoniet...ta, 5. věta
Paul Dukas: Villanella
Pablo de Sarasate: Cikánské melodie op. 20
Nino Rota: Koncert pro trombón, 3. věta
Petr Wajsar: Čtvero rozhněvaných mužů a orchestr
Astor Piazzola (arr. Viktor Kozánek): Oblivion, úprava pro anglický roh a smyčce
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll op. 125, 4. věta

Interpreti:
Hudba Hradní stráže
Kateřina Javůrková – lesní roh
Jiří Vodička – housle
Lukáš Moťka – trombon
Vladislav Borovka – anglický roh
Ondřej Roskovec, Jaroslav Kubita, Tomáš Františ, Martin Petrák – fagoty
Nikola Proksch – soprán
Václava Krejčí Housková – mezzosoprán
Jaroslav Březina – tenor
Jan Martiník – bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – sbormistr
žáci ZUŠ
Marek Eben – moderátor
Petr Altrichter – dirigent

----------

Czech Philharmonic closes its 120th season with a traditional Open Air concert in Prague. This year, members of the orchestra will appear as solo guests to prove that there is a number of exceptional musicians playing in the ensemble. Bassoon players will perform a premiere of a new piece for four bassoons by Petr Wajsar, concertmaster Jiří Vodička will appear in Saraste's Gypsy Airs, Nino Rota's Trombone Concerto will be performed by Lukáš Moťka, horn player Kateřina Javůrková will perform Dukas's Villanella and oboe player Vladislav Borovka will present his interpretation of Piazzola's Oblivion. The orchestra will be conducted by Petr Altrichter, Marek Eben will be hosting the evening.

The concert is admission free.

Programme:
Leoš Janáček: Sinfonietta (5th movement)
Paul Dukas: Villanella
Pablo de Sarasate: Gypsy Airs, Op. 20
Nino Rota: Trombone Concerto in C (3rd movement)
Petr Wajsar: Four Angry Men and an Orchestra
Astor Piazzola (arr. Viktor Kozánek): Oblivion, arranged for cor anglais and strings
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 (4th movement)

Performers:
The Band of the Castle Guards
Kateřina Javůrková – French horn
Jiří Vodička – violin
Lukáš Moťka – trombone
Vladislav Borovka – French horn
Ondřej Roskovec, Jaroslav Kubita, Tomáš Františ, Martin Petrák – bassoons
Nikola Proksch – soprano
Václava Krejčí Housková – mezzo-soprano
Jaroslav Březina – tenor
Jan Martiník – bass
Czech Philharmonic Choir Brno
Petr Fiala – choirmaster
students of Primary Art Schools
Marek Eben – presenter
Petr Altrichter – conductor

POINT (14.3293779 49.8935235)

Životní styl

Zdraví

V obraze