Setkání s autory, které máte rádi

Západ
Berounsko
04.06.2016 - 10:15

Strádonice

Místo konání: Strádonice - Strádonice

Navštívíme naše nejznámější oppidum – stradonické Hradiště. Sraz ve Stradonicích v 10:15 u kaple sv. Libora s její prohlídkou, pak výstup na hradiště.

Hobby