Výlet na Karlštejn

Západ
Karlštejn
Zbraslav
12.06.2016 - 09:00

"Výlet na Karlštejn“ (Výletu ráno předchází „Lipanská horská míle“) 

Pořádá: Veteran Bicycle Club Zbraslav

Program: Cyklovýlet údolím Berounky na hrad Karlštejn a zpět. Dobový piknik cestou a obvyklé skupinové foto na hradním nádvoří. Start v 9:00 ze Zbraslavského náměstí. 

Podrobnosti nejméně měsíc před akcí na http://bicycleclub.zbraslav.info 

Kontakt: bicycleclub@zbraslav.cz, popř. tajemník klubu Jiří Kyncl (+420 605 922 757)

Poznámka: doporučena účast na historickém kole a v přiměřeném dobovém oblečení

MULTIPOINT ((14.1880461 49.9395043), (14.3931638 49.9761498))

Životní styl

Zdraví

Hobby