Kdy můžete Úřad práce žádat o rekvalifikaci?

Jak na to?
 

Podat si žádost, nic jednoduššího asi neexistuje, ale kdo má na to nárok? A kam si můžete jít zažádat, pokud bydlíte v jiném městě, než do kterého spadáte?

Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce. Jednoduše řečeno – snahou ÚP je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci, popřípadě na to, aby k vyhazovu vůbec nedošlo.

Pokud pocházíte například z Ostravy či Aše a přistěhovali jste se do Prahy, kde nemáte trvalé bydliště, nezoufejte. Do svého rodného města vyrazíte jen jednou. Na pobočce Úřadu práce vyřídíte převedení složky a potom si můžete o rekvalifikaci zažádat přímo v místě nového bydliště. 

„Celoživotní vzdělávání je jednou z cest, jak může člověk zvýšit své šance na získání zaměstnání. Úřad práce ČR v tom může lidem pomoci mimo jiné prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Aby rekvalifikační kurz skutečně splnil svůj účel, je třeba ho tzv. ušít na míru konkrétnímu uchazeči. Jeho skladba a zaměření musí odpovídat nejen požadavkům doby, ale také konkrétní situaci na trhu práce. Naši zaměstnanci průběžně komunikují se zaměstnavateli i místními samosprávami, monitorují vývoj a potřeby trhu práce tak, aby rekvalifikační kurzy odrážely potřebu praxe,“ pokračuje Sadílková.

Už jste četli naši reporátž o tom, jak si zažádat i když mám práci? Úřad práce vám zaplatí rekvalifikaci, i když jste zaměstnaní!

Člověk, který má zájem o kurz hrazený ze strany Úřadem práce, musí splnit několik podmínek. Je třeba, aby se jednalo o uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, který je v evidenci ÚP. Délka evidence přitom nehraje roli. Dotyčný musí mít také odpovídající předpoklady požadované v rámci konkrétního kurzu. Například stupeň vzdělání, určité dovednosti a znalosti, jako je třeba práce s počítačem, řidičský průkaz apod. Rekvalifikace musí být potřebná a také účelná. V neposlední řadě je nutné, aby byl zájemce zdravotně způsobilý, a to nejen pro absolvování kurzu, ale také pro výkon nové profese.

Uchazeč versus zájemce. Na Úřadu práce můžete být vedeni jako zájemci či uchazeči o zaměstnání. V případě, že jste uchazeči, tak práci nemáte. V případě, že jste zájemci, práci máte a zřejmě vám nevyhovuje. V obou dvou případech můžete žádat o rekvalifikaci. 

A o co je největší zájem? O kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.  ÚP může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.

Pokud se člověk rozhodne absolvovat rekvalifikaci plně zabezpečovanou ÚP, je třeba, aby tuto skutečnost sdělil příslušnému kontaktnímu pracovišti. O tom, zda žadatele ÚP ČR do kurzu zařadí, rozhoduje na základě profesně poradenského pohovoru. Během něj zjišťuje pověřený pracovník ÚP, zda absolvování vybraného kurzu skutečně zvýší šance dotyčného na získání nové práce. Podstatné je, zda je po konkrétní profesi poptávka. ÚP zkoumá, jestli uchazeč nebo zájemce o zaměstnání splňuje i ostatní podmínky. V případě kladného stanoviska pak uzavře se vzdělávacím zařízením i se samotným účastníkem písemnou dohodu. K podpisu musí dojít nejpozději v den zahájení kurzu. ÚP pak uhradí za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání náklady na rekvalifikaci (kurzovné) a uchazeči o zaměstnání může poskytnout i příspěvek na výdaje s ní spojené, jako je například jízdné či pojištění pro případ škody. Na tyto příspěvky ale nevzniká automaticky nárok. Vše je otázkou individuální domluvy. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje ÚP ČR, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, max. 16 837 Kč měsíčně.

V tuto chvíli Úřad práce vyhlásil stopku Projektu na podporu zaměstnanců. Ten začal v březnu a už do něj natekla více než miliarda korun. Obnoven bude opět v lednu příštího roku.

Uchazeči/zájemci o zaměstnání si mohou najít vhodný kurz na zvýšení kvalifikace i sami. O svém zájmu o takovou rekvalifikaci pak informují svého zprostředkovatele na ÚP, vyplní patřičné formuláře a nejpozději 14 dní před zahájením kurzu je doloží příslušnému kontaktnímu pracovišti. Požadavek posoudí odborná komise ÚP podle podobných kritérií jako v předchozím případě včetně kvality požadovaného kurzu. Pokud jej schválí, vystaví klientovi potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace (kurzovné včetně zkoušky). Cena takto zvolené rekvalifikace nesmí v případě jednoho klienta přesáhnout v období 3 let částku 50 000 Kč. Proplacení rekvalifikace není nárokové a je možné jen za dobu, kdy je člověk v evidenci ÚP. U zvolené rekvalifikace nevyplácí ÚP podporu při rekvalifikaci ani vedlejší náklady spojené s její realizací.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru