Když vás štve zaměstnavatel, je čas dát výpověď. Ale jak na to, aby vše proběhlo správně?

Ze všech stran slyšíme o nezvykle nízké nezaměstnanosti. Šance na získání lepšího zaměstnání je poměrně vysoká a mnohé tato situace přesvědčí, aby se zamysleli nad svojí současnou situací. Pokud zjistí, že vlastně nejsou spokojeni, začnou hledat východisko a směr za lepším životem. V cestě ale stále stojí závazek vůči současnému zaměstnavateli. Lomítkem, které tvoří předěl mezi minulostí a budoucností, je v takovém případě výpověď.

reklama

V okamžiku, kdy chceme nebo musíme změnit zaměstnání, je výhodné znát pravidla a možnosti podání výpovědi ze strany zaměstnance. V podstatě je možné využít dva způsoby. Jedním z nich je běžná výpověď, kdy zaměstnanec svůj úmysl opustit zaměstnavatele sdělí písemně, přičemž nemusí uvádět důvod, který jej k tomuto rozhodnutí dovedl. Zaměstnavateli potom nezbývá nic jiného, než se s vůlí svého podřízeného smířit, ovšem s vědomím, že bude uplatněna zákonem daná dvouměsíční výpovědní lhůta.

Ta začíná běžet první den měsíce, následujícího po dni doručení výpovědi zaměstnavateli, který má tedy poměrně dost času na hledání náhrady. S takovým rozhodnutím zaměstnance nemusí zaměstnavatel souhlasit, pouze jej vezme na vědomí a musí se mu přizpůsobit. Stejně tak je povinen poskytnout svému pracovníkovi, který je ve výpovědní lhůtě, půl dne volna na hledání nového místa v každém pracovním týdnu.

Dohoda vyžaduje spolupráci zaměstavatele

Mnohem více spolupráce zaměstnance a zaměstnavatele již vyžaduje tak zvaná výpověď dohodou. Pokud na pracovišti panují dobré vztahy a zaměstnavatel se snaží svému podřízenému vyjít vstříc (nebo jej naopak třeba i ve vlastním zájmu nehodlá zdržovat), je možné, jak již z názvu vyplývá, domluvit se vzájemně na konkrétním datu ukončení pracovního poměru. V takovém případě není nutné dodržet uvedenou dvouměsíční lhůtu.

Zaměstnanec tak může být pro nové místo volný již následující týden nebo i den. Je ale třeba podotknout, že zaměstnavatel nemá žádnou povinnost na dohodu přistoupit. Stejně jako v předchozím případě není nutné do textu výpovědi uvádět důvody, které zaměstnance k tomuto kroku dovedly.

Právníci ale doporučují uvést je v případě, že se jedná o důvody zdravotní nebo organizační, kdy je například zrušeno pracovníkovo místo. V takovém okamžiku zůstává odcházejícímu zaměstnanci právo na odstupné a výhodnější podmínky v případě, že určitou dobu pobude v evidenci úřadu práce.

Znáte nový směr?
Než se pracovník rozhodne podat výpověď, měl by mít důkladně rozmyšlený další postup, v ideálním případě domluvený nástup u jiného zaměstnavatele. Je totiž nutné myslet na to, že nemusí být jednoduché svoji výpověď vzít zpět. Stejně jako prvotní dokument musí být i jeho odvolání předáno písemně, platné bude ale jen tehdy, vyjádří-li se změnou zaměstnancova rozhodnutí svůj souhlas také odpovědný nadřízený.

Ne vždy je iniciátorem výpovědi zaměstnanec
Samozřejmě může nastat i opačný případ, kdy se pracovní poměr se zaměstnancem rozhodne rozvázat zaměstnavatel. Může tak učinit například z organizačních nebo jiných důvodů, které ale ve výpovědi musí být vždy uvedeny a stejně jako u výpovědi, podané zaměstnancem, vztahuje se i na tento krok dvouměsíční lhůta. V některých případech má odcházející zaměstnanec právo na odstupné.

Okamžité propuštění je často šokem
Jiným případem je ale okamžité propuštění, zdůvodněné zvlášť hrubým porušením pracovní kázně. Zaměstnavatel má možnost „zbavit“ se tak například člověka, který ve firmě kradl, neplnil svoje povinnosti a tak dále. Mnozí zaměstnanci se ale bohužel v průběhu svého profesního života setkali s cíleným a promyšleným chováním zaměstnavatele, vedoucím ve výsledku právě k okamžité výpovědi bez nároku na odstupné.

Upřímně řečeno, právě zde platí snad více než kde jinde staré známé rčení, že “kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde“ a obrana bývá ne-li nemožná, tak alespoň velmi složitá. Takový zaměstnanec se pak velmi často raději rozhodne ukončit pracovní poměr z vlastního popudu, než by delší dobu čelil nepříjemnostem, hraničícími se šikanou. Ještě je důležité zmínit zvláštní podmínky, vztahující se ke zkušební době, kdy mohou obě strany kdykoliv dojít k názoru, že by jejich spolupráce nebyla prospěšná a pracovní poměr je možné ukončit v podstatě okamžitě.

Na co nezapomenout?
Výpověď je podána, uběhla daná lhůta nebo nastal smluvený poslední den práce pro téměř již minulého zaměstnavatele. V tuto chvíli je důležité nezapomenout ještě na jednu důležitou věc, kterou je zápočtový list. I když byste jej měli obdržet automaticky, vždy je lepší na všechny náležitosti pamatovat. Zápočtový list slouží jako potvrzení o zaměstnání, bez něhož byste při odchodu do důchodu jen těžko dokládali počet odpracovaných let.  

Jak bylo uvedeno, doba přeje změně. Jestliže tedy nejste spokojeni se svojí současnou prací, možná je právě ten správný okamžik porozhlédnout se v okolí a – podat výpověď.

 

reklama
#práce #zaměstnavatel #výpověď zaměstnanec

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.