Firma před bankrotem: V Německu často pomůže zkušený insolvenční správce

I firmy v problémech mohou projít insolvencí a znovu se vzpamatovat
Zobrazit fotogalerii (5)
 

Zákonité střídání období expanzí a recesí v průběhu hospodářského cyklu je dostatečně známým faktem, stejně jako jeho silný vliv na ekonomickou situaci firem, zaměstnanost a tím i životní úroveň lidí v dané zemi. Jenže zatímco někde znamená bankrot firmy v mnoha případech její totální zánik, rozprodání zbylého majetku a propuštění zaměstnanců, jinde mohou mít již léta k dispozici ověřené mechanismy, jak problematický vývoj zvrátit a firmu postavit znovu na nohy. Tím si prošel i nejvýznamnější německý výrobce modelové železnice, firma Märklin.

Před deseti lety postihly Českou republiku následky globální hospodářské krize, která se víceméně připravovala již od roku 2007 a naplno propukla v USA v roce 2008. Podle údajů Českého statistického úřadu u nás v roce 2009 zbankrotovalo 1 482 firem, o 42 % více než rok předtím - šlo však výhradně o firmy malé a střední, velké společnosti díky svým finančním rezervám a větším manévrovacím možnostem (i ohledně vztahu k bankám) problematický vývoj ustály.

Strašák firem jménem insolvence
Obdobné události, které měly i v Německu a dalších evropských zemích velmi negativní vliv na hospodářský růst, se mohou opakovat, a to v budoucnu v ještě horší podobě. Menší podniky se pak ve zvýšené míře zákonitě dostávají do ekonomických potíží, které nemusejí zvládnout a jsou nakonec nuceny požádat soud o ochranu před věřiteli a započetí insolvenčního řízení.

Stanovený insolvenční správce pak zhodnotí stav firmy, provede soupis aktiv a pasiv, zjistí výši zadlužení a strukturu věřitelů, pochopitelně vedle mnoha dalších kroků, a je na jeho zkušenostech a umu, jak bude celý problém řešit a jaká najde východiska. Zatímco u nás se často hledí - jako na nejdůležitější věc - na co nejrychlejší uspokojení nároků věřitelů, a proto je (i za sníženou cenu) rozprodán zbylý majetek firmy, zaměstnanci propuštěni a vše ukončeno zánikem firmy, například v sousedním Německu mají dávno vypracované postupy, které firmu, jež se dostala do bankrotu, zachrání.

Jaká je náplň jeho práce?

Insolvenční správce intenzivně jedná s věřiteli, ujme se hledání nového investora a vypracování finančního plánu, který poměry ve firmě stabilizuje, zaručí opětovný nárůst výroby a postupně ji uvede zpět do normálního režimu. Často se o celý proces zajímá i městská rada v čele s primátorem, jemuž leží na srdci, aby lidé v jeho městě měli práci (i s ohledem na příští komunální volby).

Věřitelům je předložen plán splácení dluhu firmy a nakonec nový investor naváže na předchozí produkci a vloží prostředky do nových projektů. Firma se po čase dostane z červených čísel a začne opět prosperovat, nabírat nové zaměstnance či dokonce stavět další výrobní prostory. Již tisíckrát se tento ověřený proces podařilo realizovat... V našich poměrech jistě znějí některé z předchozích vět jako pohádka.

Nalezení nového investora
Investorů není tak málo, ale záleží na tom, jak se v které zemi chovají a jaké investice upřednostňují. U nás se mnoho investorů zaměřuje na skupování pozemků, nemovitostí či stavební činnost, na investice do nových technologií a třeba i start upů - nalézt však investora do nějaké méně obvyklé oblasti podnikání bývá problém. Například do výroby jemné mechaniky se pustí dnes málokdo; statisticky je ale nejrizikovějším podnikáním (kupodivu) doprava a skladování.

Historie firmy Märklin
Märklin je jedním z nejstarších německých výrobců hraček a modelové železnice a pro mnoho Němců představuje část „rodinného stříbra“. Společnost překonala několik krachů a je tedy výbornou ukázkou toho, jak se dá negativní vývoj obrátit znovu v prosperitu.

V roce 1859 založil Theodor Friedrich Wilhelm Märklin v Göppingenu firmu na výrobu plechových hraček, mj. tehdy oblíbených kuchyní pro panenky. V podnikání mu nesmírně aktivně pomáhala i jeho manželka Caroline, která podnikala dlouhé obchodní cesty po celém Německu a Švýcarsku - to bylo v té době velice neobvyklé. Již po sedmi letech přichází krutá rána: v roce 1866 umírá zakladatel společnosti následkem pádu ze schodů. Jeho předčasným úmrtím je přežití společnosti na trhu velmi ohroženo, ale paní Caroline pokračuje v podnikání. Po dvou letech se znovu vdá - rodinné poměry jsou však tak špatné, že synové z prvního manželství jsou vychováváni mimo rodinu. V roce 1886 spáchá nevlastní otec sebevraždu.

V roce 1888 přebírají synové Eugen a Karl společnost pod názvem „Gebrüder Märklin“. Rok 1891 přináší úspěch firmy s novým sortimentem, představeným na veletrhu v Lipsku. O dva roky později umírá Caroline Märklin. Téhož roku firma uvádí na trh první modelovou železnici, s rozchodem kolejí 45 mm. V letech 1895 - 1900 je postavena nová budova v Göppingenu s plochou 6 000 m².

Po 90 letech
V dalších desetiletích se firma úspěšně rozvíjí a postupně rozšiřuje výrobu modelů a hraček. Daří se jí zachytávat všechny nové trendy a upevňovat pozici na trhu v tomto krajně okrajovém a rizikovém odvětví, jež je nesmírně závislé na dobré ekonomické situaci obyvatelstva (nikoli potraviny, ale modelové vláčky si lidé ve finanční krizi odpustí kupovat jako první). Nicméně uplyne 90 let...

V roce 1991 prodává firma svoji pobočku ve Schwäbisch Gmündu a otevírá závod v Sonnebergu, kde sídlí i jeden z jejích konkurentů - firma Piko. V roce 1994 otevírá Märklin nový závod Märklin Hungaria v Györu a v roce 1997 přebírá značku modelové železnice Trix. Pokračuje rozvoj digitální železnice.

Loupež v muzeu

Ve městě Göppingen funguje již dlouhou dobu muzeum modelů Märklin. V noci ze 17. na 18. ledna roku 2005 jsou v jeho budově otevřeny nouzové únikové dveře - dovnitř vnikají zloději. Vitríny jsou násilně otevřeny a celá historická sbírka z období před rokem 1948 je odcizena - jde celkem o 184 exponátů, jejichž pojistná hodnota činí 1,7 milionu EUR.

Díky Interpolu jsou některé předměty později objeveny a nakonec jsou dopadeni dva italští občané, u nichž jsou nalezeny zbývající exponáty. Celá sbírka je tedy zpět v muzeu Märklin - škoda způsobená špatným zacházením s exponáty činí 350 000 EUR. Pachatelé dostávají několik let vězení.

Období krachů
1. června 2006 kupuje firmu Märklin v insolvenci finanční investor Kingsbridge Capital se sídlem v Londýně. Po 147 letech se tedy rodinný podnik dostává do cizích rukou. Nejde však o žádnou záchranu - nový majitel do firmy dostatečně neinvestuje. Nicméně v roce 2008 přebírá ještě jednu menší společnost (Hübner Feinwerktechnik).

Dne 4. února 2009 Märklin podává návrh na prohlášení konkurzu na okresní soud v Göppingenu. Přitom na podzim téhož roku slaví 150. výročí založení firmy. Firma má ale štěstí - je jí přidělen jeden z nejlepších insolvenčních správců v Německu. V prosinci roku 2010 je schválen jím vypracovaný insolvenční plán. V roce 2012 společnost Märklin dosahuje obratu 109 milionů EUR a její EBIT činí přibližně 10 milionů EUR.

Dne 21. března 2013 se Michael Sieber, průkopník německého hračkářského průmyslu, stává novým majoritním akcionářem společnosti Märklin, a to prostřednictvím nově založené společnosti Sieber & Sohn GmbH, spadajícím pod jím řízený koncern Simba Dickie Group. A tak je dnes značka Märklin díky masivním investicím do rozvoje nových produktů na cestě k růstu, přičemž většina produkce je realizována v maďarském Györu. Nicméně odvaha se investorům vyplatila - nadále nejsou v dohledu žádné zásadní problémy a nastavené zvyšování obratu se daří plnit.


Životní styl

Zdraví

Hobby