Z malého města do světa. České glóbusy, které dobyly Evropu

České glóbusy do celého světa
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V Roztokách u Prahy byl domov glóbusů a jiných učebních pomůcek. Továrnu na glóby zde měl Jan Felkl a syn. Svými výrobky zásobovali celou Evropu a dnes je můžete najít ve sbírkách po celém světě. 

Výrobky firmy Jana Felkla se staly oficiálním školním vybavením rakousko-uherského ministerstva pro vyučování. Úspěch firmy po ztrátě vlivu monarchie postupně klesal, ale jejich glóbusy a jiné školní pomůcky mají dnes obrovskou muzejní hodnotu. 

Zakladatel

Jan Felkl původně sloužil v armádě, kterou později opustil a v civilu pracoval na pražské poště. Zásadní je jeho spolupráce v roce 1848-1849, kdy pomáhal V. Merklasovi při výrobě glóbů. Později totiž celou firmu převzal a nazval ji Jan Felkl. V roce 1870 se přestěhovala do Roztok U Prahy.

Výrobu upravil tak, aby expandoval i do jiných zemí. Začal tedy glóbusy vyrábět v sedmnácti jazykových mutacích, sedmi různých velikostech, deseti skupinách podle kvality. 

Sto let

Glóby z firmy z Roztok u Prahy byly bezkonkurečně nejlepší svého druhu. Portfolio jejich nábídky představovalo i jiné zvláštní přístroje jako teluria, sololunária, planetária a rmilární sféry. Firma měla dva zvláštní patenty a o jejich kvalitě hovořil nejenom export do několika zemí Evropy, ale také mnoho ocenění, kterými se Jan Felkl a jeho následovníci mohli pochlubit. Pravděpodobně nejprestižnější uznání své práce získali na světových výstavách ve Vídni a Paříži. Neztratili se ani na národních výstavách v Praze, Lvově nebo v Melbourne. 

Felkl a syn

O obrovský rozmach firmy se postaral hlavně zakladatel Jan Zenkl, který zemřel v roce 1887. Sedmnáct let se úspěšně staral o vybudování firmy, která pod svojí střechou soustředila největší odborníky a skvělé dělníky. Postaral se tak o vybudování světově proslulé firmy, jejíž význam je dodnes poněkud nedoceněn. Po smrti otce se podařilo nastavený standard stále udržovat. Synové Zikmund a Ferdinand Felklové se postupně smiřovali s mírným úpadkem firmy, který byl daný postupným úpadkem vlivu monarchie. Přesto se Felklova rodinná linie starala o výrobu glóbů a jiných školních pomůcek až do roku 1952.


Životní styl

Zdraví

V obraze