Hraba: Začal jsem shánět podporu pro ústavní stížnost kvůli zdanění církevních restitucí

Kolega Zdeňka Hraby z hnutí STAN Jan Farský je také proti zdanění církevních restitucí
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Do Senátu dorazil návrh zákona, kterým by byly zdaněny takzvané církevní restituce a náhrady. Za týden bude tento návrh projednáván na plénu. Senátor Zdeněk Hraba se však chystá podat Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o církevních restitucích. Jaké tedy budou jeho kroky?

Ihned poté, co tento návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna, jsem veřejně oznámil, že pokud bude zákon definitivně schválen, připravím návrh na jeho zrušení, požádám kolegyně a kolegy ze Senátu o podporu a společně návrh Ústavnímu soudu podáme.

Mám pro to tyto důvody

  • Pro začátek je nutné říct, že zákonem „o majetkovém vyrovnání s církvemi“ z roku 2012 , kromě vrácení majetku, který byl církvím odebrán po 25. únoru 1948, a poskytnutí finanční náhrady postupně po dobu 30 let, je provedena také postupná odluka církví od státu - to znamená, že po roce 2030 už nebude stát vůbec přispívat na provoz církví, zejména na platy kněží;
  • Stát ale nyní chce podle návrhu zákona využít daňový nástroj ne k tomu, aby plnil daňovou funkci, ale pro to, aby „napravil“ zákonem přijaté vyrovnání státu s církvemi, a to jen kvůli tomu, že s přijatým majetkovým vyrovnáním část politiků nesouhlasí;
  • Každá daň ale musí mít svůj legitimní účel, tzn. musí sloužit k tomu, aby stát shromáždil prostředky k výkonu svých funkcí; navíc nyní stát chce zdanil finanční prostředky, které sám církvím vydává;
  • Návrh zákona vykazuje známky retroaktivity, která je v právním státu obecně nepřípustná;
  • Stát by tímto zákonem vlastně zneužil své právo vydávat zákony: chce totiž právem regulovat to, co si jako jedna strana smluv, které s církvemi na základě zákona o majetkovém vyrovnání uzavřel, nedokázal dojednal s druhou smluvní stranou;
  • Církevními restitucemi a náhradami se již Ústavní soud jednou zabýval a neshledal je protiústavními;
  • Naopak se Ústavní soud postavil proti dodatečnému zdanění v případě státního příspěvku na stavební spoření, tedy v obdobném případě, kdy mělo novým zákonem dojít ke změnám již uzavřených smluv.

K podání návrhu Ústavnímu soudu na zrušení zákona je třeba podpora minimálně 17 senátorů. Věřím, že kolegyně a kolegové tento můj návrh podpoří."

Zdeněk Hraba, senátor hnutí STAN