Prostor pro chyby při sčítání a pro případnou manipulaci s výsledky voleb existuje

Na správnost sčítání volebních výsledků mají vliv samy strany. Jak?
 

Volby jsou za námi a komise sčítají odevzdané hlasy. Kdy by mohlo dojít k manipulaci s výsledky a k jakým chybám občas dochází? Naštěstí nejsme v Bělorusku a komise většinou pracují perfektně. 

Celý proces sčítání volebních výsledků má několik kroků. Hned ten první z nich ale nese největší možnost chyby. Jde o sčítání hlasů a zaznamenávání výsledků v každé volební místnosti. A tady hrají hlavní roli členové volebních komisí, jejich pečlivost a ostražitost.

Chyba se stát může

I přes veškeré kontroly se tak může stát, že se při sčítání hlasů vyskytne chyba - zvlášť když jsou hlasovací lístky tištěny oboustranně, jako tomu bylo například ve Středočeském kraji při minulých volbách do Poslanecké sněmovny. Tehdy výsledek voleb napadl Martin Kupka, který podle původních výsledků voleb skončil “pod čarou” vstupu do Poslanecké sněmovny. Masivní přepočítávání hlasů pak prokázalo oprávněnost jeho stížnosti a Martin Kupka se mohl stěhovat do sněmovní lavice, kterou mu do té doby zahříval Petr Bendl, jenž právě s ohledem na přepočtené výsledky naopak ze seznamu zvolených poslanců, jistě ke své velké nelibosti, vypadl. Oba pánové figurovali na kandidátce ODS…

Jak se to mohlo stát?

K uvedenému problému došlo vinou nepozornosti volebních komisí. Martin Kupka sice dostával poměrně hodně přednostních hlasů (lidé ho tak zvaně “kroužkovali), takže i přes vyšší číslo na hlasovacím lístku přeskočil kandidáty, kteří byli stranou umístěni výše a na rozdíl od některých z nich měl v poslanecké lavici zasednout. Jenomže hlasovací lístky byly vytištěny oboustranně a Martin Kupka se ocitl právě na “rubu”. Členové volebních komisí ve snaze co nejvíce urychlit sčítání a po dvou dnech, strávených ve volebních místnostech vyrazit domů, bohužel v mnoha případech opomenuli lístek otočit a zkontrolovat i případné kroužky u kandidátů ze spodní části seznamu. Že by se to nemělo stávat? Jistě že ne. Ale v systému a hlavně v přístupu k sestavování volebních komisí nejde o nic nepochopitelného.

Problém může být v sestavování volebních komisí

Tady je třeba se zeptat, kdo má lidi do komisí zajistit. Obecní nebo městský úřad? Jistě, má to však svoje ale… Právě obecní úřad, který okrskové volební komise sestavuje, má povinnost zařadit do nich člověka, kterého navrhne každá ze stran, jež v daném volebním okrsku kandidují - a to bez možnosti zásahu do jejich výběru. Tito lidé mají za úkol kontrolovat "za svoji stranu" regulerní sčítání hlasů. Pokud si ale strana “dodá” komisaře, který jen stěží přečte kandidátní listinu, který si přijde jen odsedět hodiny s vidinou odměny, může nastat problém. Obecní úřady mohou komisi sestavovat nebo doplňovat pouze v případě, že si strany nedodají dostatečný počet vlastních delegátů tak, aby komise měla alespoň minimální povinný počet členů.

Výběr členů do komisí 

Strany hledají lidi, kteří za ně půjdou do volební komise klidně i na inzerát. Nekontrolují přitom nic víc než osobní údaje, tyto lidi neznají, nevědí často, co jsou zač. Dalším stranám se lidé hlásí sami, ale opět stačí na centrálu napsat svoje údaje a do které komise si chce jít sednout. Umí se takový člověk orientovat v textu? Je schopen sčítat hlasy? Není to opilec nebo narkoman? Bude v  komisi k něčemu platný? Kdo ví? A někdy se pak skutečně může jednat i o problematické typy lidí. Jenže nikdo kromě jeho samého a strany, která je delegovala, s tím prakticky nemůže nic udělat. To už by musel nastat opravdu velký problém...

Prostor pro manipulaci výsledků

Na úrovni volebních komisí by k němu mohlo dojít jen tehdy, že by se jejich členové jednoduše domluvili nebo by nechali sčítání například jen na jednom z nich. To je ale prakticky nemyslitelné, protože členové komise zastupují různé strany právě proto, aby se navzájem hlídali. Navíc je tu vždycky možnost namátkové kontroly nebo v případě jakéhokoliv podezření i kontroly plošné. V menších obcích jsou navíc názory jejich obyvatel obecně známé a pokud by se výsledky voleb výrazně lišily, bude to podezřelé.

Dále už jen elektronicky

Dále informace putují už jen elektronicky. Komise předají výsledky (dnes již v téměř stu procent) elektronicky pracovníkům Českého statistického úřadu (ČSÚ), kteří je opět elektronicky zašlou. Vše je přitom kontrolováno systémem, který nedovolí odeslat chybně zapsané výsledky. Kontroluje se počet voličů, kteří přišli k volbám, počet odevzdaných obálek, platných hlasů, počet preferenčních hlasů... V dalším procesu tedy k chybě opravdu nedojde. Podobného výsledku jako v Bělorusku se tedy rozhodně obávat nemusíme.

O co tedy jde?

Pokud se budeme ptát, jestli je možné, že jsou výsledky voleb zkreslené, tak tím hlavním místem, kde k chybě může dojít, jsou právě volební místnosti. Je ale nutné doplnit, že pokud dojde k omylu v okrsku, který má několik stovek nebo dokonce jen desítek voličů, ve volbách celostátního nebo alespoň krajského charakteru s největší pravděpodobností k žádné změně v počtu mandátů pro tu nebo jinou stranu nedojde. K odstranění i takto malých chyb mohou pomoci hlavně samy volební strany větší pečlivostí při výběru členů komisí. 

KAM DÁL: Císaři pánu sloužili vojáci celý život. Podmínky vojenské služby za monarchie jsou pro nás nepředstavitelné.


Zdraví

Hobby