Archeologové odkryli u Havlíčkova Brodu rudní mlýn ze 13. století, význam nálezu je obrovský

Pro archeology jde o úžasný nález
 

Archeologové odkryli v údolí Stříbrného potoka u Havlíčkova Brodu 750 let starý mlýn na drcení stříbrné rudy. Hovoří o nálezu celoevropského významu, stejné zařízení bylo zatím zdokumentované jen ve Francii. Havlíčkobrodský mlýn je ale v lepším stavu. Objev se podařil díky záchrannému výzkumu, který je součástí stavby jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu.

„Lokalita je zcela nově objevená, není zmíněna v žádných písemných pramenech. Díky nálezu středověkého rudního mlýna se jedná opravdu o celoevropsky významnou lokalitu,“ řekl Jakub Těsnohlídek ze společnosti Archaia Brno. Vodítkem bylo archeologům velké množství hutnického odpadu nalezeného v okolí. Mlýn byl ukrytý asi dva metry pod současným terénem.

Byl součástí úpravny rudy. Když už ji nebylo možné třídit ručně, bylo nutné rozbít ji na menší fragmenty. Sloužily k tomu buchary ve stoupách. „Ale ani potom se třeba od sebe nedala ruda roztřídit, tak bylo nutné mlít ji v mlýně, který pohánělo mlýnské kolo, což je to, které jsme zde také nalezli,“ vysvětlil Petr Hrubý z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, která se společností Archaia Brno na výzkumu spolupracuje. Rozdrcenou rudu pak bylo možné pod vodní hladinou roztřídit podobně, jako funguje rýžování zlata v řekách.

Našli kus mlýnského kola

Z mlýna o půdorysu přibližně pět krát osm metrů se dochovalo asi dva metry vysoké kamenné zdivo, které mělo zřejmě ještě svoji dřevěnou nástavbu, a podzemní odvodňovací štola. Celá stavba stojící v podmáčené nivě potoka byla založená hluboko do podloží až na skálu. Dřevěné prvky přežily do současnosti v místech, které byly díky vodě bez trvalého přístupu vzduchu.

K mimořádným nálezům patří více než metrový kus mlýnského kola. V mlýnu se začalo otáčet zřejmě po roce 1270. Celé mělo průměr přibližně čtyři metry. Kromě dřeva se ve vrstvě zaplavené vodou dochovaly i konopné provazy nebo kožené zdobené předměty včetně pochvy nože. „Co je dobře zachované, je odtoková štola, která je tvořena z dřevěných prvků. Má rámovou konstrukci obloženou štípanými deskami a byla celá zasypaná pod zemí,“ tvrdil Těsnohlídek.

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu obchvatu v prosinci loňského roku. Asi 4,1 kilometru nové silnice I/38 začnou řidiči využívat na konci roku 2022.

Průzkum skončí na podzim

Archeologický průzkum začal letos na přelomu ledna a února. Jeho hlavní část skončí zřejmě na podzim, pak budou archeologové dohlížet nad postupem výstavby. „Jsme součástí stavby a oceňujeme vstřícnost, s jakou jsme se setkali. Všichni chápou význam naší práce tady,“ doplnil Hrubý.

Objevený mlýn je nutné pečlivě zdokumentovat. Podle Těsnohlídka se bude vytvářet i jeho 3D model. Součástí bude odběr vzorků pro vědecké analýzy včetně cenných částí zdiva nebo konzervace nalezených předmětů a dřevěných částí. Samotný mlýn zanikne pod mostem, který je součástí obchvatu. „Ale to je princip záchranné archeologie,“ zdůraznil Hrubý. V tomto případě podle něho jedna památka nevyváží přínos, který bude obchvat mít nejen pro přetížené centrum Havlíčkova Brodu, ale i pro širší okolí.

KAM DÁL: Jiný pohled na drsnou minulost: Vikingští válečníci mohli být i transmuži, říká švédský archeolog.