Čech, kterého uznává celý svět. Vyhnanec Jan Amos Komenský přišel o děti kvůli moru

Možný portrét Jana Amose Komenského od slavného malíře Rembrandta
 

Pokud bychom v naší historii hledali největšího Čecha, bezesporu by měl připadat v úvahu jeden z největších myslitelů své doby. Jan Amos Komenský a jeho dílo znamenalo zásadní reformu školství, ale světu přispěl také významnými filozofickými díly. Jeho život však rozhodně nebyl jako z pohádky. Musel se smířit s vyhnanstvím, osobní a rodinnou tragédií. Proč byl Komenský málem profesorem na Harvardu? 

Na jeden život toho bylo možná až příliš. Při letmém ohlédnutí za životem učitele národa Jana Amose Komenského se podobný soud přímo vybízí. Jeden z nejvýznamnějších Čechů naší historie byl však paradoxně podstatnou část svého života nucen trávit ve vyhnanství. Čím vším si musel projít a kvůli čemu přišel o celou rodinu a své dílo? 

Škola hrou

Ve světovém kontextu se Jan Amos Komenský nejvýrazněji zapsal díky reformnímu přístupu k pedagogice. Dnes si lidé učitele národa spojují hlavně s heslem škola hrou. Nutno však dodat, že většina z nás si tento přístup vykládá mylně. Nejedná se totiž jen o přenesený význam ve smyslu zábavné výuky, ale jedná se o přístup k vzdělávání skrze několik divadelních her. 

To ovšem nevylučuje fakt, že Komenský přistupoval k výuce netradičně. „Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno,“ napsal si učitel národa. Poznámka byla myšlena v souvislosti s konzervativním a drsným způsobem tehdejšího systémů vzdělávání. Nechtěl, aby pro žáky bylo vzdělávání něčím stresujícím a plné fyzických trestů. 

Přišel tak s moderními prvky, které měly školu proměnit v místo, kde jsou děti zvídavé a veselé. Kniha Orbis pictus, kde se tímto přístupem do hloubky zabývá, byla přeložena do jedenácti jazyků. Hlavně díky tomu se z Komenského stala osobnost, když třeba v Londýně v roce 1641 zakládal na základě pozvání Akademii věd a v Maďarsku měl na starost pozvednout zdejší zoufalé školství. Dokonce byl pozván do USA, aby pomohl zakládat Harvardovu univerzitu, kde měl dokonce zastávat jednu z řídicích rolí.  

Život plný překážek

Když na chvíli zapomeneme na bohaté Komenského dílo, je nutné také připomenout, že nežil na hvězdném obláčku společenských elit. Byl neustále pronásledován Habsburky a výrazně do jeho života vstoupil důsledek prohrané bitvy na Bílé hoře. O rok později vydrancovali Španělé město Fulnek, kde Komenský žil. Při útěku do skal zemřela jeho žena a následně také obě dcery skolil mor. 

Tvrdé rány osudu se mu nevyhnuly ani v zahraničí, když byl nucen žít v exilu. Při pobytu v polském Lešně se musel smířit s drsnou tragédií. Švédi zde vypálili celé město včetně jeho domu, a tedy i jeho celého psaného díla. 

Nakonec se usadil v holandském Amsterdamu, kde byl uznávanou a významnou osobností. Zde pobýval posledních 14 let svého života a během 30leté války vypracoval také mírovou dohodu nazvanou “Anděl míru”. Jan Amos Komenský byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších intelektuálů své doby. 

Dokonce svými díly předstihl svou dobu. Bohužel se kvůli politickým a náboženským rozporům nemohl naplno věnovat svému kulturnímu odkazu přímo na území našeho národa. I tak by mělo být jeho dílo a myšlenky pevnou součástí českého DNA. Pokud Komenského znáte jen povrchně, bezesporu neuděláte chybu, pokud tento článek vezmete jako příležitost k tomu si o učiteli národa udělat hlubší obrázek. 

KAM DÁL: Tisícileté umění: Zenová zahrada dokáže neuvěřitelně zatočit se stresem