V Drábských světničkách se scházeli členové Jednoty bratrské. Bývalá pevnost je ozdobou Českého ráje

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se tyčila na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Dnes patří k nejvyhledávanějším místům Českého ráje a má za sebou opravdu historii.

20.01.2020 - 14:00  
Opevněné sídlo neznámého jména bylo podle archeologických pramenů založeno někdy ve druhé třetině 13. století
Zobrazit fotogalerii (3)

Opevněné sídlo se vypíná ve výšce 86 - 141 metrů a podle archeologů bylo založeno někdy ve druhé třetině 13. století, v průběhu výrazné kolonizační aktivity hradišťských cisterciáků. Drábské světničky s nedalekou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz alespoň zpočátku plnily funkci strážních bodů, střežících klášterní území i část důležité pojizerské stezky.

Archeologických nálezů v této oblasti bylo skutečně velmi mnoho, jsou tak důkazem existence hradu do konce 14. století. V lokalitě se dokonce ale i v 15. století a během husitských válek uvažovalo o obnovení hradu.

Původě dřevěný hrad

Vybudován byl na sedmi pískovcových blocích, které byly oddělené úzkými puklinami, na okraji rozsáhlé skalní plošiny se starším pravěkým a raně středověkým osídlením (v roce 1554 nazývaná hradiště, dnes známé jako Hrada a Klamorna).

Na všechny skalní bloky je zakázáno lézt, horolezci tedy mají smůlu. Zakázáno je také táboření a nocování v areálu hradu.

Až do dnešní doby se v několika výškových úrovních dochovaly dvě desítky tesaných prostor různých funkcí, zbytky pěti chodeb, tesané základy po sedmi dřevěných stavbách a pěti mostních konstrukcích a tesaný žlab, který dokládá ukotvení dřevěné palisády.

Na okrajích skal je možné místy rekonstruovat dřevěné ochozy, mezi bloky jsou dochované dráže po uzavření puklin a kapsy po kotvících trámech. Dominantou celé dispozice byla mohutná roubená věž chránící vstup do hradu po visutém nebo padacím mostě. Středověký vstup pak byl veden od východu, z bloků navazujících na souvislý výchoz.

Největší místností hradu pak je tzv. kaple, což je vlastně světnice s tesaným oltářem, který byl odkryt v roce 1921. Dnešní turistický přístup vedený odspodu přitesanou skalní spárou vznikl nejspíše roku 1830, schodiště bylo rozšířeno ve 20. letech minulého století.

Hebrejské petroglyfy

Pozdně středověké a novověké využívání tesaných prostor dokládají především historické petroglyfy (skalní rytiny). Některé nápisy z 16. a 17. století spolu s výpovědí písemných pramenů připouštějí schůzky členů jednoty bratrské a také pravděpodobný pobyt utrakvistických kněží. Část nápisů z 18. století je pak z období slezských válek, přičemž vzácné jsou pouze petroglyfy hebrejského původu.

Okrajové skalní partie skalních boků a předpolí hradu pozměnila novověká těžba pískovcových kvádrů. Archeologicky jsou ale Drábské světničky známy již od 80. let 19. století. Model možné podoby hradu v pozdním středověku můžete zhlédnout v Muzeu města Mnichovo hradiště.

V současné době je tato bývalá pevnost jedním z nejvíce navštěvovaných míst kraje. Důvod je vcelku prostý, podobně nádherné výhledy do Chráněné krajinné oblast Český ráj jinde nenajdete.V roce 2005 byla dokonce oblast vyhlášena geologickým parkem UNESCO.