Franz Kafka byl ve své době za podivína. Uspěl by ale se svými kousky i dnes, kdy je svět plný "bláznů"?

Franz Kafka možná překvapí, jaké měl koníčky a životní styl
  |   osobnost

Židovský spisovatel Franz Kafka patří mezi nejvýznamnější autory 20. století. Muž, jenž celý svůj život spojil hlavně s Prahou, a tak je dnes jedním z mnoha turistických lákadel, měl pověst podivína. Když se ovšem podíváme, jaké měl záliby a životní styl, vyjde nám z toho člověk moderní a překvapivě zdravý. O čem jste možná v souvislosti s Franzem Kafkou nevěděli? 

Praha a Franz Kafka, to je spojení, které lze jen těžko přestřihnout. Nejstarší syn židovského obchodníka s galanterií Herrmanna Kafky a matky Julie Kafkové prošel za svůj život celkem 14 místy v hlavním městě, kde bydlel sám nebo s rodinou. Německy mluvící a píšící autor se stal slavným spisovatelem až po své smrti a nebýt přítele Maxe Broda, pravděpodobně by jeho revoluční dílo skončilo v plamenech krbu, jak si na první pohled neobvyklý zjev plánoval. 

Právě hlavně neobvyklá existenciální literatura a vzhled Franze Kafky z něj udělaly mýtickou osobu, která si vysloužila nálepku blázna, podivína a excentrické osobnosti. Pravda, jak už to bývá, ovšem není tak černobílá. Byť v tu chvíli na světě do svých románů jen málokdo psal příběhy, kdy se probudí zničehonic jako brouk Řehoř Samsa

Rád se opaloval a nejedl maso

Nutno dodat, že výčet zájmů a koníčků Franze Kafky nejsou ničím zvláštní hlavně z dnešní perspektivy a v době, kdy žil a pracoval, se některé činnosti mohly vnímat jako poněkud netradiční. Řeč je hlavně o jeho zálibě se pravidelně opalovat. Jeho okolí tento dnes již zcela normální trend relaxování vnímalo jako výstřednost. 

To ovšem nebylo vše. Vzhledem k tomu, že měl velmi v oblibě zvířata, dobrovolně se z emocionálních důvodů vzdal masa ze svého jídelníčku. Franz Kafka vegetarián by tak v současné době patřil k vlně moderního způsobu života, jenž je ohleduplný a uvědomělý. I tak se v Praze jeho života tento “manýrismus” pokládal za výstřednost. 

Hubený, bezkrevný úředník se ovšem neklepal v koutě svého staroměstského bytu, naopak byl velmi aktivním sportovcem, který miloval zimní lyžování a obdivoval letectví jako nový technologický prvek své doby. 

Sedm let choroby

Byť se Franz Kafka nepochybně nevyhýbal zdravému životnímu stylu, jeho život končil dlouho a pomalu s nepříjemnou nemocí, kterou se mu nepodařilo přemoci. Nakazil se totiž plicní tuberkulózou, jež mu dělala nepříjemného partnera na sklonku života dlouhých sedm let. Zemřel tak v pouhých 40 letech roku 1924

Zemřel jako úředník v pojišťovně, aniž by veřejnost a svět znaly jeho neuvěřitelný literární talent podložený intelektuálním přesahem s existenciální tísní doby. Imaginace Franze Kafky byla natolik unikátní, že lze jen těžko v jeho době hledat podobného autora. Nenapodoboval, ale naopak světu přinesl svůj zvláštní svět, do kterého se nepochybně promítaly i jeho životní zkušenosti z pozice nenápadného úředníka utopeného v byrokracii tehdejší doby. 

Zdroj: kudyznudy.czg.cz

KAM DÁL: Nejstarší stavby Prahy skrývají tajemné legendy i strašidelné příběhy. Znáte je všechny?


Životní styl

Hobby