Jindřich VIII. zavrhl Annu Klevskou, byla prý odporná. Dnes by dělala modelku

S manželkami neměl Jindřich VIII. slitování
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Obávaný Jindřich VIII. byl známý svými šesti manželstvími a komplikovanými rodinnými vztahy. S nikým neměl slitování, ani s těmi, které hluboce miloval. Jednou z jeho manželek byla Anna Klevská, německá princezna, a jejich sňatek se stal jednou z nejvýraznějších epizod v jeho životě. A přitom byl pro oba velmi nešťastný.

Byl ženami milovaný, lidem často zatracovaný a svými služebníky podváděný. Přesto měl takový vliv na světové postavení církve, že ho historie dodnes považuje za jednoho z nejvýznamnějších panovníků vůbec. Jindřich VIII. se narodil v roce 1491 a stal se králem Anglie v roce 1509. Jeho touha po dědicích a politickém významu vedla k manželstvím, rozvodům i smrti. Anna Klevská vstoupila do jeho života v roce 1540, když Jindřich hledal novou lásku po rozvodu s Annou Boleynovou. Její volba měla významné důsledky pro obě strany.

Dnes by byla slavnější než Heidi Klum

Anna Klevská, narozená v roce 1515 v Düsseldorfu, byla sestrou vévody Viléma Klevského a měla být prostřednictvím manželství s anglickým králem spojena s mocným německým státem. Avšak Jindřich VIII., známý pro své estetické požadavky, byl značně zklamán, když svou budoucí choť osobně potkal. Píše se, že byla „klidnější, než jakou očekával“ a že ji považoval za málo atraktivní.

Později se měl dokonce nechat slyšet, že byla odporná, neodpovídala tehdejším standardům krásy a Jindřich VIII. se jí štítil. Jenže co platilo tehdy, to už dávno neplatí dnes. A tak kdyby Anna Klevská přišla na pohovor do Prady nebo Dioru, možná by už zítra byla součástí jejich nejprestižnějších přehlídek. Dnes už by se o uznání své krásy nikoho neprosila.

Byla chytřejší než Anna Boleynová 

Jenže manželství Jindřicha a Anny Klevské bylo krátké a nešťastné. Po pouhých šesti měsících manželství, v roce 1540, byl Jindřich nespokojen nejen s politickými výsledky jejich svazku, ale také s nízkou fyzickou přitažlivostí své manželky. Odmítl ji jako svou ženu s tím, že není schopen s ní souložit kvůli jejímu vzhledu. Nicméně, byla zachována přátelská diplomatická dohoda a Anna Klevská souhlasila s anulací manželství. Ostatně, co jí zbývalo. Moc dobře věděla, jak dopadla její předchůdkyně Anna Boleynová, když se králi postavila. Možná, že Klevská byla přece jen o něco rozumnější a rozhodla se panovačnému Jindřichovi ustoupit. A dobře udělala.

Nutno říct, že Jindřich VIII. v té době už dávno také nebyl žádný fešák, ačkoliv ho seriály a dobové filmy zobrazují jako hotového casanovu s aspirací na titulku Playboye. Časem se z něj stal nevrlý a nemohoucí obézní král, který trpěl dnou a dalšími neduhy.

Měla velké štěstí

Navzdory tomu, že byla odmítnuta Jindřichem, si Anna Klevská udržela svůj význam v Anglii i nadále. Byla jí přiznána některá majetková práva a nadále byla respektována jako sestra mocného německého vévody. Po smrti Jindřicha VIII. v roce 1547 se Anna vrátila do Německa, kde žila až do své vlastní smrti v roce 1557. Možná, že už tehdy věděla, jak dobrá věc ji anulací potkala. Jindřich byl prý blíže k své smrti stále nevrlejší.

Ačkoliv může být manželství Jindřicha VIII. a Anny Klevské považováno za politický neúspěch, zároveň ilustruje náročnost královských sňatků v té době. Jindřichova následná manželství a politické intriky pokračovaly a jeho komplikovaný rodinný život zanechal stopy v anglické historii i kultuře. A ne vždy tak docela pozitivní.

Zdroj: redakce, history.com, tudors.fandom.com, maryrose.org

KAM DÁL: U dvora Jindřicha VIII. byly odporné podmínky. Sám panovník prchal z jednoho zámku do druhého. Tohle pravidlo si ale prosadit dokázal.