Kolaborant v uniformě RAF. Český agent gestapa se za zradu dostal k bohatství

Českoslovenští letci RAF měli mezi sebou zrádce, který pracoval pro gestapo
 

Seznam českých kolaborantů s nacismem za druhé světové války není vůbec krátký. Nejznámějšími postavami jsou bezesporu Emanuel Moravec a Karel Čurda. V naší historii najdeme i další osoby, jejichž činy jsou možná ještě horší. Jeden z nich je také Augustin Přeučil. Jak se tento agent gestapa dostal do služeb RAF?

Období druhé světové války je tematicky nevyčerpatelné. Svět, který se otočil vzhůru nohama, pomohl napsat jen těžko předpokládané příběhy. Jeden z nich se dotýká také českého zrádce a kolaboranta Augustina Přeučila. Ten se stal v roce 1935 civilním a o rok později vojenským pilotem.

Okupace v roce 1939 však zásadně promluvila do vývoje našich dějin a československá armáda musela ustoupit bez boje. Pro muže v uniformě se tak nabízel útěk, odboj či kolaborace. Cesta Augustina Přeučila vedla obzvlášť neočekávaným směrem.

Kolaborant

Jako nepodložené je třeba brát informace o tom, že Augustin Přeučil se vzápětí po okupaci nacisty pokoušel dostat do Luftwaffe, ale protože byl české národnosti, tak byl odmítnut. Zlom v jeho životě však nepopiratelně přichází ve chvíli, kdy se pokusil vycestoval do zahraničí. Jeho pokus o útěk byl vystopován a on skončil v rukou gestapa.

Čekal ho tak výslech, kde velmi rychle přistoupil ke spolupráci. Z původně vojenského pilota československé armády se tak oficiálně stává konfident gestapa. Jeho úkol ve službě nepříteli nebyl vůbec snadný. Nejprve se měl připojit k formující se československé jednotce v Polsku. Za pomoci gestapa se tak dostal přes hranice a opravdu se úspěšně připojil k našincům v Polsku.

Zde získával informace, které musel předávat poštou zpět do protektorátu na adresu zubaře Bedřicha Smetany, který byl donucen s nacisty spolupracovat. Přeučil neváhal a velmi ochotně v šifrovaných zprávách informoval o počtu vojáků v Polsku.

Přesun do Francie

Po vyhlášení druhé světové války se celý útvar včetně Augustina Přeučila přesunul do Francie. Za svoje chování a letecké schopnosti nebyl kladně hodnocen, ale to ještě nikdo netušil, že hlavní potíž je v pokračující spolupráci s gestapem i z Francie.

Podobně tomu bylo i po přesunu do Velké Británie, kde se stal členem Royal Air Force. Nikdy však nezasáhl do slavné letecké bitvy o Británii. Pracoval jako pomocný instruktor u výcvikové jednotky ve skotském Usworthu.

18. září 1941 dostal Augustin Přeučil jasný rozkaz. Musel dezertovat. Během cvičného letu tak odletěl se stíhačkou Hurricane Mk. II až do Belgie, kde přistál u města Bastogne. Přeučil chtěl svým prudkým manévrem k oceánu vyvolat u Britů dojem, že havaroval. Místo toho však unesl letoun, který byl nějakou dobu vystaven jako válečná kořist v muzeu v Berlíně. Tragický osud potkal Belgičany, kteří se mu v domnění, že se jedná o britského pilota, pokusili pomoci. Přeučil je na oplátku všechny udal gestapu. Dva muži kvůli jeho zradě zemřeli v koncentračním táboře.

Zpátky v Praze

Augustin Přeučil po výslechu v Berlíně a následně po přesunu do Prahy obdržel jako schopný a loajální konfident odměnu 10 tisíc říšských marek. Přeučil v Praze nadále horlivě spolupracoval s gestapem a byl v kontaktu také s jiným českým zrádcem Karlem Čurdou. Konfidenta Viliama Gerika dokonce udal za to, že nespolupracuje tak, jak by měl, za což dostal další finanční odměnu.

Tím však jeho kolaborantské portfolio nekončí. V roce 1943 byl jako vězeň přemístěn do malé pevnosti Terezín, kde se snažil získávat informace od uvězněných odbojářů. O tom, jak poctivě šel gestapu na ruku, svědčí i fakt, že udal svého holiče, který se mu svěřil, že poslouchá zahraniční rozhlas.

Konec války také ukončil jeho ohavnou činnost pro nepřítele. V roce 1945 byl zatčen a začalo vyšetřování jeho kolaborantské minulosti. Své konání se snažil omluvit také tím, že mu gestapo hrozilo vyzrazením, když nebude důsledně podávat informace. Nakonec byl odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením v Pankrácké věznici.

Zdroj: Český rozhlas, Krvavá léta

KAM DÁL: Jak komunisté odstavili svého prezidenta. Ludvík Svoboda nehodlal abdikovat i po mozkových příhodách


Hobby

V obraze