Marie Terezie Čechy pohrdala, přesto jí hodně dlužíme. Ke konci života trpěla, dokonce rozdávala majetek

Za její vlády došlo v českých zemích k hladomoru a zemřelo nejméně 250 000 lidí
 

Svatováclavskou korunu přirovnala k bláznově čapce a dávala jasně najevo, jak českými zeměmi pohrdá. Přitom byla neuvěřitelně talentovaná panovnice, ale třeba i tanečnice. Taková byla Marie Terezie, jejíž reformy byly naprosto zásadní. Dnes by slavila 304. narozeniny, narodila se 13. května 1717 ve Vídni do rodu Habsburků. Stala se jedinou vládnoucí ženou na českém trůně.

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, arcivévodkyně rakouská, královna uherská, královna česká, markraběnka moravská atd. Ačkoliv nás dějiny naučily, že ne vždy platí přímá úměra, že čím delší jméno, tím lepší panovník, u dcery císaře Svaté Říše Římské Karla VI. to rozhodně platilo.

Ztráta Lotrinska jí pomohla k lásce

Odmalička ji vychovávali jezuité, což je jeden z řádů římskokatolické církve. Kromě náboženství se učila i dějinám, latině, francouzštině a němčině. Věnovala se také tanci a hudbě. V sedmi letech dokonce své taneční dovednosti zužitkovala při vystoupení v opeře Euristeo. Nazmar nepřišlo ani její hudební nadání, před publikem si poprvé zazpívala ve svých 13 letech a o dva roky později dokonce měla i svou první hereckou premiéru v komedii Cicisbeo consolato.

Ovšem ještě před natřásáním v opeře, ve svých 6 letech, potkala Marie Terezie svého nastávajícího manžela Františla Štěpána Lotrinského, do kterého byla zamilovaná od první chvíle. Do karet jí ale nehrála skutečnost, že by se jejich sňatkem spojil rod Habsburků s Lotričany, což mohlo popudit Francii. František ale později Lotrinsko ve válce ztratil, což celé situaci pomohlo. Byl to nejspíše jeden z nejstarších příkladů toho, že všechno zlé je k něčemu dobré.

Češi ji chtěli zbavit trůnu

Tato neuvěřitelně silná žena sice měla štěstí v tom, že se mohla vdát za svou životní lásku, což v té době určitě nebylo běžné, ale jinak to lehké rozhodně neměla. Když po smrti svého otce těhotná Marie Terezie usedla na trůn, musela čelit nejen problémům s okolními zeměmi, ale i v samotném Rakousku. Velká část Rakušanů zkrátka nemohla skousnout, že by jim měla vládnout žena. Téměř měsíc trvalo, než se situace uklidnila a byla zažehnána občanská válka. 

Zatímco domov měla moc ráda, její vztah k českým zemím nebyl zrovna nejvřelejší. Vypovídá o tom dopis, který poslala před svou pražskou korunovací nejvyššímu českému kancléři Filipu Josefu Kinskému. V něm napsala, že česká koruna vypadá spíše jako šaškovská čepice, jak uvádí server Echo24. Češi chtěli mladou královnu zbavit trůnu a zpochybňovali její nástupnictví. To byl podle bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta počátek veškeré nevraživosti, kterou vůči Čechám chovala.

Velmi plodná žena

Z jejich manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským vzešlo celkem 16 dětí. A jelikož Marie Terezie byla ve sňatkové politice velmi šikovná, její krev zanedlouho kolovala téměř po všech dvorech Evropy.

Jednou z jejích dcer byla i Marie Antoinetta, která svým bezstarostným rozhazováním v době, kdy její lid hladověl, pomohla odstartovat Velkou francouzskou revoluci. Za své prohřešky byla poté z rozhodnutí Revolučního tribunálu odsouzena ke smrti gilotinou. Skutečnost, že pro život v luxusu ztratila hlavu, tedy nabývá zcela nového významu.

Nasměrovala české země

Sláva Marie Terezie ale pramení odjinud než z obliby postelových hrátek. Místo na výsluní si zasloužila za své reformy, které zásadně ovlivnily směr vývoje českých zemí. Začala s centralizací moci, zavedla povinnou školní docházku a stavěla manufaktury, nemocnice a starobince. Dále také sjednotila trestní právo a zakázala mučení.

Po smrti jejího manžela se římskoněmeckým císařem stal automaticky její syn Josef II. Marie Terezie se se smrtí svého milovaného nedokázala vyrovnat a po zbytek svého života nosila jen černé šaty a všechny ostatní i se svými šperky rozdala. Poslední léta svého života prožila v obrovském stresu. Její syn se snažil vládnout bez matčiny pomoci a to vedlo k nespočtu sporů. Marie Terezie zemřela roku 1780 a byla pochována vedle Františka Štěpána Lotrinského v rodinné kryptě.

Zdroj: web Biography

KAM DÁL: Ota Jirák seděl ve vězení na Borech: Nebylo to příjemné, potvrdil a přidal detaily.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru