Přátelství s Husem ho dostalo na hranici. Proč je Jeroným Pražský ve stínu slavného kazatele?

Jeroným Pražský skončil stejně jako mistr Jan Hus
  |   zajímavost

Příběh mistra Jana Husa zná v podstatě každý, ale podobně tragický osud Jeronýma Pražského je spíše ve stínu prvně jmenovaného mučedníka. Jeden z nejvzdělanějších mužů své doby se rozhodl pomoci mistru Janovi, ale skončil na hranici úplně stejně jako on. 30. května zemřel v Kostnici roku 1416. Kdo to byl a proč měl velkou slabost pro ženy? 

Koncil v Kostnici měl tragický konec pro jednoho z nejhlasitějších reformátorů církve Mistra Jana Husa. Ten skoro o celé jedno století předběhl v myšlenkách následovníky reformací, jako byli Luther a Kalvín. Postavit se církvi bylo jako bojovat s větrnými mlýny. Přesněji řečeno jako s žhavými plameny. Jeho boj v nich taky skončil, ale v naší historii nebyl sám. Tento „populární“ způsob likvidace domnělých rouhařů a čarodějnic byl osudný ještě několika dalším. O kom je řeč?

Upálení na hranici bylo většinou využíváno pro náboženské procesy. První zmínka o upálení je už vepsaná v bibli. 

Ve stopách přítele

Jen rok po upálení Mistra Jana Husa se stejnému konci nevyhnul jeho blízký přítel a ochránce Jeroným Pražský. Extrémně vzdělaný filozof a teolog studoval na Oxfordu a stal se mistrem čtyř evropských univerzit (Paříž, Kolín nad Rýnem, Heidelberg, Praha).

Jeroným Pražský svoji unikátní odvahu prokázal, když dorazil na koncil do Kostnice, aby podpořil mistra Jana Husa. Na základě jeho známých a proklamovaných názorů byla pro něj tato cesta smrtelně nebezpečná. Jeho zarputilost v boji se prokázala tím, že na dveře kostelů přibil oznámení, že je přítomen v Kostnici a žádá veřejné slyšení. Koncil na Jeronýma Pražského podal zatykač a 25. dubna byl zatčen v Hiršavě. Novým domovem se mu stala věznice v Kostnici, kde byl tvrdě vyslýchán a v nelidských podmínkách ho nutili vzdát se myšlenek Viklefa a Husa.

V okolních zemích se na hranici dostala taková jména jako Johanka z Arku nebo Giordano Bruno. 

Jeroným Pražský nakonec své učení odvolal, ale ve výsledku mu to nebylo nic platné. Někteří čeští účastníci koncilu pokládali jeho odvolání za neupřímné. Žádali tak nový proces. Během něho už bylo jasné, že se Jeroným Pražský smrti nevyhne. Během procesu údajně prokázal velkou statečnost a přijmul svůj budoucí osud. Nadobro odvolal své odvolání a skončil v plamenech na úplně stejném místě jako Mistr Jan Hus

Hon na čarodějnice

Mrazivý snímek Kladivo na čarodějnice je adaptací románu Václava Kaplického. Ten si jako předobraz tohoto velkolepého díla vybral události čarodějnických procesů na Šumpersku. Jen jedna posvěcená hostie byla na začátku tvrdého a nekompromisního běsnění. Postava inkvizitora Bobliga způsobila smrt stovkám nevinných. Jedním z nich byl Kryštof Alois Lautner. To on se stal hlavní postavou filmu i románu o fanatickém lovu na čarodějnice.

Tvrdé mučení způsobilo, že každý vyslýchaný dříve nebo později přiznal i to, co nikdy neudělal. Alois Lautner byl obětí této špinavé hry a spolu s několika dalšími skončil na ohněm rozpálené hranici. Předtím si však prošel právem útrpným, kdy odolal obvyklé tortuře tří stupňů (palečnice, španělská bota, skřipec). Až použití skřipce a pálení ohně zároveň donutilo Kryštofa Aloise Lautnera přimět podepsat doznání o svém čarodějnictví.

Zdroj: aktualne.cz, nasregion.cz

KAM DÁL: Existuje život po smrti? Neurovědce fascinují lidi, kterým se zastavilo srdce a nefungoval mozek